Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023

Gương tiêu biểu

Công đoàn, người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Công đoàn, người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Theo biểu tính toán của Tổng Công ty, giá trị làm lợi một năm từ sáng kiến của anh Tuấn là 1,8 tỉ đồng.  
Người “nghệ sĩ bán thép” của Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Người “nghệ sĩ bán thép” của Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Người “nghệ sĩ bán thép” của Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL  
Một công nhân chuẩn VNSTEEL Thăng Long!

Một công nhân chuẩn VNSTEEL Thăng Long!

Những sáng kiến tuy nhỏ nhưng Nguyễn Đức Hùng vẫn rất tâm đắc.  
Nguyễn Văn Thoại - Cống hiến hết mình cho “mái nhà” DAP - Vinachem

Nguyễn Văn Thoại - Cống hiến hết mình cho “mái nhà” DAP - Vinachem

Nguyễn Văn Thoại luôn nghĩ mình cần học tập, phấn đấu hơn nữa để hoàn thiện bản thân, có nhiều đóng góp cho "mái nhà" DAP - Vinachem  
Đoàn viên Công đoàn có sáng kiến tiêu biểu làm lợi 1,8 tỷ đồng

Đoàn viên Công đoàn có sáng kiến tiêu biểu làm lợi 1,8 tỷ đồng

Anh là Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1965, chức vụ đảm nhiệm hiện nay Phó quản đốc phân xưởng sửa chữa thiết bị cơ khí và vận tải , XN Bảo dưỡng, Tổng Công ty Giấy Việt Nam.  
Nguyễn Trọng Quỳnh - Người thầy say mê với các hoạt động nghiên cứu khoa học

Nguyễn Trọng Quỳnh - Người thầy say mê với các hoạt động nghiên cứu khoa học

Là một người thầy giản dị, điềm đạm và gần gũi, trong giảng dạy thầy Quỳnh giàu ý tưởng và sáng kiến xây dựng.