Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021

Tư vấn pháp luật

Tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm thế nào?

Tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm thế nào?

Người lao động sẽ được tính tiền lương theo các công thức được quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020.  
Đi cách ly tập trung, người lao động có được trả lương ngừng việc?

Đi cách ly tập trung, người lao động có được trả lương ngừng việc?

Đây là lo băn khoăn của nhiều người lao động hiện tại  
Quy định tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Quy định tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Quy định tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh  
Sức khỏe của người lao động là tài sản của doanh nghiệp

Sức khỏe của người lao động là tài sản của doanh nghiệp

Sức khỏe của người lao động là tài sản của doanh nghiệp  
Quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở trong công tác ATVSLĐ  
Những điểm cần lưu ý trong quá trình xử lý kỷ luật lao động

Những điểm cần lưu ý trong quá trình xử lý kỷ luật lao động

Những điểm cần lưu ý trong quá trình xử lý kỷ luật lao động