Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022
Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022

Tư vấn pháp luật

Khi nào được coi là thương lượng tập thể không thành?

Khi nào được coi là thương lượng tập thể không thành?

Khi nào được coi là thương lượng tập thể không thành?  
Những ai được tăng lương từ ngày 1-7-2022?

Những ai được tăng lương từ ngày 1-7-2022?

Nhiều chính sách tiền lương mới chính thức có hiệu lực từ tháng 7-2022 người lao động cần biết.  
Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ ngày 1-7-2022

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ ngày 1-7-2022

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ ngày 1-7-2022  
Người hưởng lương hưu đi làm có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Người hưởng lương hưu đi làm có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Hiện nay, nhiều nhiều trường hợp người lao động đã hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục đi làm việc.  
Những trường hợp nào được được ký hợp đồng lao động có thời hạn nhiều lần?

Những trường hợp nào được được ký hợp đồng lao động có thời hạn nhiều lần?

Có những trường hợp được ký hợp đồng lao động có thời hạn nhiều lần.  
Trốn đóng BHXH cho người lao động: Công ty "gánh hậu quả" thế nào?

Trốn đóng BHXH cho người lao động: Công ty "gánh hậu quả" thế nào?

Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bị xử lý thế nào?