Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tư vấn pháp luật

Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia  
5 dịch vụ công hỗ trợ lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19

5 dịch vụ công hỗ trợ lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19

5 dịch vụ công hỗ trợ lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19  
Những điều người lao động cần biết khi tạm hoãn hợp đồng do dịch Covid-19

Những điều người lao động cần biết khi tạm hoãn hợp đồng do dịch Covid-19

Những điều người lao động cần biết khi tạm hoãn hợp đồng do dịch Covid-19  
3 trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay, không phải đợi 1 năm

3 trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay, không phải đợi 1 năm

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định các trường hợp được nhận BHXH một lần  
4 trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19

4 trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19

4 trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19  
Những quy định mới về tiền lương từ tháng 8/2021

Những quy định mới về tiền lương từ tháng 8/2021

Bắt đầu từ tháng 8/2021, Thông tư 02/2021 và Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ sẽ chính thức có hiệu lực