Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021
Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Báo cáo tổng hợp

Hoạt động CĐCTVN tháng 4/2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015

Hoạt động CĐCTVN tháng 4/2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015

Tháng 5, các cấp công đoàn trong Ngành cần tập trung triển khai các hoạt động nhân Tháng Công nhân  
Tổng Liên đoàn LĐVN: Tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quý I năm 2015

Tổng Liên đoàn LĐVN: Tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quý I năm 2015

Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động  
Tình hình Hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2014

Tình hình Hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2014

Tháng 8 năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 1,9% so với tháng 7 năm 2014 và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013  
Tham luận của các Tập đoàn thuộc Bộ Công thương tại Hội nghị sơ kết "Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện thỏa thuận giữa các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc bộ trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau"

Tham luận của các Tập đoàn thuộc Bộ Công thương tại Hội nghị sơ kết "Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện thỏa thuận giữa các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc bộ trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau"

Nhằm hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sáng 19/8, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả 2 năm thực hiện.