Thứ ba, ngày 07 tháng 02 năm 2023
Thứ ba, ngày 07 tháng 02 năm 2023

Nghiên cứu, trao đổi

Khẳng định vai trò của Công đoàn, người lao động trong khối đại đoàn kết

Khẳng định vai trò của Công đoàn, người lao động trong khối đại đoàn kết

Công đoàn Việt Nam luôn cùng toàn thể xã hội tham gia vào khối đại đoàn kết dân tộc  
Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới  
Quy định về đánh giá viên chức áp dụng từ 01/7/2020

Quy định về đánh giá viên chức áp dụng từ 01/7/2020

Quy định về đánh giá viên chức áp dụng từ 01/7/2020  
CNVCLĐ ngành Công Thương trong hành trình 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

CNVCLĐ ngành Công Thương trong hành trình 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng đối với quyền bình đẳng giới  
Bộ Công Thương tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho việc thực hiện Hiệp định EVFTA

Bộ Công Thương tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho việc thực hiện Hiệp định EVFTA

Dự kiến ngay sau khi Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện của Chính phủ, Bộ cũng sẽ ban hành Kế hoạch thực hiện của Bộ  
Từ ngày 1-7-2020: NLĐ được hưởng thêm nhiều quyền lợi

Từ ngày 1-7-2020: NLĐ được hưởng thêm nhiều quyền lợi

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới