Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023

Công đoàn Công Thương địa phương

CĐCT Hà Tĩnh : Đại hội điểm Công đoàn Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp – Xây lắp & Thương mại Hà Tĩnh

CĐCT Hà Tĩnh : Đại hội điểm Công đoàn Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp – Xây lắp & Thương mại Hà Tĩnh

Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Công thương tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.  
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đây là CĐCS được công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên chọn là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở  
CĐN Công Thương Hà Tĩnh: Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp và các hoạt động Tháng công nhân năm 2023

CĐN Công Thương Hà Tĩnh: Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp và các hoạt động Tháng công nhân năm 2023

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến về thời gian duyệt và tổ chức Đại hội CĐCS, CĐCS thành viên đăng ký các hoạt động tháng công nhân  
CĐCT Thanh Hoá phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động Công ty CP sản xuất Thương mại và Đầu tư Việt Thanh

CĐCT Thanh Hoá phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động Công ty CP sản xuất Thương mại và Đầu tư Việt Thanh

Hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn cơ sở