Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022

Công tác nữ công

Đẩy mạnh chính sách cho lao động nữ

Đẩy mạnh chính sách cho lao động nữ

Công tác nữ luôn được CĐCTVN đẩy mạnh, tập trung đi sâu vào chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị  
CĐCTVN hướng dẫn tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)

CĐCTVN hướng dẫn tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)

Đề nghị các cấp Công đoàn chủ động lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp tổ chức thực hiện  
Công tác nữ công của Công đoàn Công Thương Việt Nam: Chú trọng chiều sâu

Công tác nữ công của Công đoàn Công Thương Việt Nam: Chú trọng chiều sâu

Với số lượng nữ lao động không nhỏ, đóng góp quan trọng cho thành tích của toàn Ngành, CĐCTVN luôn coi công tác nữ công là nhiệm vụ quan trọng  
CĐCTVN: Thăm và tặng quà nữ CNVCLĐ Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

CĐCTVN: Thăm và tặng quà nữ CNVCLĐ Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Phó Chủ tịch Tạ Thị Vân Anh đã trao đổi với Lãnh đạo Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống việc làm của người lao động  
Hướng về cơ sở, đến với chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Ngành

Hướng về cơ sở, đến với chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Ngành

Thăm và trao quà cho công nhân lao động nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  
CĐCTVN: Nhiều hoạt động hướng về nữ CNVCLĐ

CĐCTVN: Nhiều hoạt động hướng về nữ CNVCLĐ

CĐCTVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động nữ