Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022
Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022

Công đoàn cấp trên cơ sở

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP cùng VTM tháo gỡ khó khăn

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP cùng VTM tháo gỡ khó khăn

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP cùng VTM tháo gỡ khó khăn Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP cùng VTM tháo gỡ khó khăn  
Vinapaco chia sẻ cùng địa phương quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19

Vinapaco chia sẻ cùng địa phương quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19

Tổng công ty Giấy Việt Nam đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19  
Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam thăm và làm việc tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam thăm và làm việc tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Công đoàn CNHC Việt Nam đã hỗ trợ Công ty 100 triệu đồng và một số đồ dùng phòng chống dịch  
Công bố chức danh Chủ tịch Công đoàn Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2022

Công bố chức danh Chủ tịch Công đoàn Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2022

CĐCTVN công bố quyết định công nhận đồng chí Nguyễn Thanh Sơn giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Petrolimex  
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam bầu Chủ tịch khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam bầu Chủ tịch khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị lần thứ XI, khóa V theo hình thức trực tuyến để bầu chức danh Chủ tịch nhiệm kỳ 2017-2022