[In trang]
Công đoàn Khối doanh nghiệp thương mại TW tại TP. Hồ Chí Minh: Chăm lo cho đoàn viên người lao động
Thứ năm, 19/01/2023 - 07:58
34 đơn vị thuộc Công đoàn Khối doanh nghiệp thương mại Trung ương tại TP.HCM, đã chăm lo tốt cho đời sống của đoàn viên, NLĐ
Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Khối doanh nghiệp thương mại trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, các công đoàn cơ sở đã chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động.
Tại hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) diễn ra chiều 11/01/2023, bà Tạ Thị Tố Trinh - Chủ tịch Công đoàn Khối doanh nghiệp thương mại trung ương tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2022, 34 đơn vị thuộc Công đoàn Khối doanh nghiệp thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, đã vượt qua khó khăn và chăm lo tốt cho đời sống của công nhân viên chức, đoàn viên, người lao động và thực hiện tốt phong trào thi đua do Công đoàn Khối phát động.
Bà Tạ Thị Tố Trinh - Chủ tịch Công đoàn Khối báo cáo hoạt động năm 2022
Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của Tổng Liên đoàn “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” của TP. Hồ Chí minh.
Cụ thể, năm 2022 được các công đoàn cơ sở chuẩn bị tốt, từ việc xây dựng kế hoạch cho đến triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động chăm lo cho người lao động với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, thiết thực. Các công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia với người sử dụng lao động, công khai, giám sát thực hiện chi trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi cho người lao động. Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động ở các đơn vị đều nghiêm túc, nội dung chuẩn bị khá kỹ và đúng theo quy định, thể hiện được tính dân chủ, công khai, thảo luận tham gia đóng góp ý kiến,…xây dựng mới hoặc chỉnh sửa bổ sung thoả ước lao động tập thể, các quy chế, quy định có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động.
Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Khối phát động được các công đoàn cơ sở hưởng ứng, triển khai sâu rộng, phù hợp từng đối tượng công chức, viên chức, công nhân, người lao động. Từ đó, đã cổ vũ, khích lệ đoàn viên, người lao động hưởng ứng tích cực, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy dân chủ nội bộ, ổn định tình hình quan hệ lao động tại cơ sở. Công tác chăm lo cho CNVC-LĐ bị ảnh hưởng thu nhập, việc làm do dịch bệnh Covid-19 được triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, động viên được các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn, góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn. Hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 14 gắn với “Tháng hành động về AT-VSLĐ” năm 2022 đạt được kết quả thiết thực.
Chương trình “Một triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đã được các cấp công đoàn trong Khối tích cực hưởng ứng. Trong giai đoạn 1 đã có 149 lượt sáng kiến tham gia dự thi.
Cũng trong năm qua, Công đoàn Khối đã nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền, giáo dục, định hướng thông tin cho công nhân, viên chức, người lao động được các cấp công đoàn trong Khối, đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở nắm tình hình công nhân, lao động, phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo các chế độ, chính sách, tiền lương, thưởng cho người lao động. Công tác vận động đoàn viên, NLĐ nữ đạt nhiều kết quả tích cực đã từng bước tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của người sử dụng lao động trong việc quan tâm đến sức khỏe của người lao động, đặc biệt là lao động nữ; thường xuyên đầu tư, đổi mới tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với điều kiện đơn vị, doanh nghiệp và người lao động, đáp ứng yêu cầu vận động người lao động nữ trong thời kỳ đổi mới.
Các tập thể cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Khối
Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 Công đoàn Khối cũng chăm lo cho hơn 7 ngàn người lao động khoảng trên 11 tỷ đồng, và đền ơn đáp nghĩa, 39 mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng quà cho đơn vị bộ đội, đại đội 20 trinh sát, sư đoàn 5 Tây Ninh…
Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022, Công đoàn Khối đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong Khối năm 2023 là: Tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tập trung tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Khối lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2028.
Tập trung công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu năm 2023 kết nạp 100% công nhân lao động tại các Doanh nghiệp đủ điều kiện vào tổ chức công đoàn. Chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để phát triển Đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm đến công nhân lao động trực tiếp sản xuất…
Tại Hội nghị Công đoàn Khối đã tuyên dương, các tập thể cá nhân được nhận thưởng Cờ, bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Khối.
Phương Hoa (nguồn: congthuong.vn)