Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm
Cập nhật lúc 11:03 ngày 13/09/2021
Đây là nội dung có trong Nghị quyết 105/NQ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.
Cụ thể, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về lao động, Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục rút gọn trong tháng 9.2021 về việc cho phép doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 nhưng đảm bảo tổng số giờ làm thêm không quá 300 giờ/năm.
Cùng với đó, phối hợp với các Bộ, cơ quan khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi các chính sách hỗ trợ người lao động theo hướng: Giảm điều kiện, đơn giản hóa tối đa thủ tục, mở rộng đối tượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận chính sách.
Ngoài ra, cũng trong tháng 9.2021, giao Bộ LĐTBXH chỉ đạo các địa phương thực hiện linh hoạt, nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Việc này sẽ phù hợp với bối cảnh mới nhưng vẫn phải tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.
Trong đó, cho phép người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với thời hạn không quá 06 tháng mà không phải làm lại giấy phép lao động.
Quỳnh Chi (nguồn: laodong.vn)