Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế
Cập nhật lúc 10:03 ngày 27/08/2021
Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn 4126/BNV-TCBC về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP.
Theo đó, cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế được hướng dẫn như sau:
- Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường:
+ Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế.
+ Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
- Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường:
+ Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế;
+ Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn.
Hoàng Triều (nguồn: nld.com.vn)