Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Sớm hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021
Cập nhật lúc 04:02 ngày 02/08/2021
Với việc thành lập 2 Công đoàn chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Hòa Bình là Khách sạn Novotel Suites Hà Nội với 82 đoàn viên và Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội với 68 đoàn viên, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã sớm hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở trong năm 2021 được Liên đoàn Lao động Thành phố giao thực hiện.
Thời gian qua, cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn cũng là một trong những nhiệm vụ được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Theo đó, vượt qua những khó khăn và diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, ngay trong quý 1/2021, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, đã tổ chức ra mắt 2 Công đoàn cơ sở là Công đoàn chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Hòa Bình (Khách sạn Novotel Suites Hà Nội) với 82 đoàn viên và Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội với 68 đoàn viên. Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công đoàn ngành đã kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà và Công đoàn Công ty Cổ phần Đại Kim. Qua đó, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã sớm hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động Thành phố giao thực hiện trong năm 2021. Đồng thời, vượt chỉ tiêu được giao về việc thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 công nhân, lao động trở lên (đạt 200% chỉ tiêu).
Bày tỏ niềm vui tại lễ ra mặt thành lập Công đoàn cơ sở, bà Đặng Thị Hải Linh, Chủ tịch Công đoàn lâm thời Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội cho biết, Ban Chấp hành lâm thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng của tổ chức công đoàn: Triển khai và thực hiện tốt chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn; định kỳ báo cáo tình hình và tổ chức hoạt động Công đoàn cấp cơ sở với Công đoàn Ngành; Thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng khách sạn ngày càng phát triển.
Cùng với việc sớm hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở từ đầu năm, theo Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, trong quý 2/2012, Công đoàn ngành đã vận động, phát triển được 611 đoàn viên, đạt tỷ lệ 67,9 %. Song song đó, Công đoàn ngành tích cực triển khai công tác vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Bộ Chính trị tại các Công đoàn cơ sở được chú trọng, quan tâm. Kết quả, 6 tháng đầu năm đã có 15 đơn vị giới thiệu 55 đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, 25 đồng chí được kết nạp Đảng (trong đó công nhân lao động trực tiếp sản xuất: 12 người).
Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và biểu dương, khen thưởng 118 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020, trong đó có 30 tập thể, cá nhân được tặng cờ, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Cùng với đó, nhằm thực hiện có kết quả Hướng dẫn số 21/HD-TLĐ ngày 7/4/2021 của Tổng Liên đoàn về “Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề của năm 2021 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn cán bộ công đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.
Trong đó, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã phối hợp Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn cho trên 240 học viên là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác chính sách và công tác an toàn vệ sinh lao động tại các Công đoàn cơ sở. Các nội dung tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trong việc triển khai thực hiện công tác công đoàn tại đơn vị như: Thương lượng tập thể và ký kết Thỏa ước lao động tập thể; thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; công tác An toàn vệ sinh lao động tại cơ sở. Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực đối với doanh nghiệp, đặc biệt là cán bộ công đoàn, những người có vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
Có thể thấy, thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao trong cộng đồng đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như tâm lý của người lao động. Tuy nhiên, với sự vào cuộc sát sao của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở đã được Công đoàn ngành nỗ lực triển khai có hiệu quả. Qua đó, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021.
Đỗ Đạt (nguồn: laodongthudo.vn)