Thứ sáu, ngày 05 tháng 03 năm 2021
Thứ sáu, ngày 05 tháng 03 năm 2021
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng lần thứ XV
Cập nhật lúc 10:54 ngày 20/01/2021
Ngày 18/1/2021, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng lần thứ XV. Hội nghị do đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN chủ trì, tham gia có còn các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐCTVN.
 
Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động  năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 
Ngay từ đầu năm, CĐCTVN đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19; các văn bản về việc thực hiện những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19; hỗ trợ các đơn vị tiếp cận nguồn cung khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát khuẩn phòng chống dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN, CĐCTVN đã tổ chức triển khai hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, CĐCTVN đã hỗ trợ đợt 1 cho 491 đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền là 245,5 triệu đồng. Tại đợt dịch bùng phát vào trung tuần cuối tháng 7/2020, CĐCTVN tiếp tục thực hiện hỗ trợ đợt 2 cho 453 đoàn viên, NLĐ số tiền là 226,5 triệu đồng được trích từ nguồn tài chính tích lũy của CĐCTVN.
Tháng Công nhân năm nay, thực hiện chủ đề “Năng suất cao - An toàn Lao động - Thu nhập tốt” và chủ đề bổ sung “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định”, CĐCTVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung vào những hoạt động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
Ngoài ra, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung, CĐCTVN đã hỗ trợ Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế, Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc với số tiền gần 400.000.000 đồng. Các cấp công đoàn trong Ngành đã phối hợp chính quyền đồng cấp tích cực hỗ trợ đoàn viên, người lao động và nhân dân vùng lũ với số tiền gần 20 tỷ đồng. 
Năm 2020, CĐCTVN cũng đã ký kết  4 bản Thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên về cung ứng sản phẩm và dịch vụ (có hiệu lực trong 04 năm kể từ ngày ký) với các đối tác trong và ngoài ngành: Công đoàn Tập đoàn Vingrop, Công đoàn Công ty CP Quốc Tế Sơn Hà, Công đoàn Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty CP Sữa Hà Lan.
Trong công tác phát triển đoàn viên, CĐCTVN phát triển mới 5.868 đoàn viên. Một số đơn vị có kết quả phát triển đoàn viên tốt như CĐ Công nghiệp Hóa chất, CĐ Tcty Thép VN-CTCP, CĐ Xăng dầu VN, CĐ Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, CĐ Cty CP Tập đoàn Intimex… đồng thời, CĐCTVN cũng rà soát giải thể 06 công đoàn các đơn vị khó khăn phải dừng hoạt động. Thành lập mới 05 CĐCS, tiếp nhận mới 01 CĐCS. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về việc triển khai quản lý phần mềm đoàn viên, CĐCTVN đã tổ chức tập huấn và tạo tài khoản nhóm cấp cho 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trong toàn ngành, đã triển khai cập nhật thông tin lên hệ thống được 40 nghìn đoàn viên.
Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được đề ra như: Tiếp tục chỉ đạo hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu các thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung, ký mới có nhiều lợi ích cao hơn quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở tiến hành đàm phán, thương lượng tiền lương cho người lao động theo quy định pháp luật. Nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Có thêm các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Hoàn thành cơ bản việc cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh truyền thông các hoạt động công đoàn cơ sở, các phong trào thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.  Thực hiện vai trò, trách nhiệm của khối trưởng khối Thi đua các công đoàn Ngành Trung ương, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thi đua trong khối năm 2021. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào năm 2020. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn năm 2021, chú trọng công tác kiểm tra tài chính, nhất là kiểm tra cùng cấp và kiểm tra công tác thu, chi, quản lý tài chính của công đoàn cơ sở. Tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, các hoạt động của phong trào công nhân, công đoàn thế giới. Thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại trong năm 2021 của TLĐLĐVN và CĐCTVN. Phối hợp các tổ chức công đoàn quốc tế tổ chức tập huấn kỹ năng thương lượng tập thể, quan hệ lao động hài hòa, ATVSLĐ, phát triển đoàn viên theo kế hoạch. 
Bên cạnh đó, Hội nghị còn trao đổi, cho ý kiến về báo cáo Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo hoạt động của UBKT CĐCTVN năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Công tác kiện toàn Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN và một số công tác khác.
Thùy Linh