Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021
Những chính sách ảnh hưởng đến người lao động có hiệu lực từ năm 2021
Cập nhật lúc 01:35 ngày 05/01/2021
Tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thời gian làm thêm theo tháng lên 40 giờ… là những chính sách mới sẽ có ảnh hưởng đến người lao động cả nước từ năm 2021.
Văn Thắng - Nhật Huy (nguồn: laodong.vn)