Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021
Tổ chức học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc 11:25 ngày 28/12/2020
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-TU, ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy Thanh Hóa; Công văn số 521/LĐLĐ, ngày 14/12/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 224 CV/CĐCT, ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa V/v nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Được sự đồng ý của lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn đồng cấp, ngày 25/12/2020, các đơn vị CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động tham dự học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng –Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa quán triệt toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy V/v nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo kế hoạch, sau khi được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; đồng thời chỉ đạo các CĐCS trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình hành động đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả,lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, mang tính khả thi của tổ chức Công đoàn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại đơn vị mình. 100% các đồng chí đoàn viên, CNVCLĐ là đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết phải viết thu hoạch cá nhân theo sự hướng dẫn của cấp ủy đồng cấp; khuyến khích cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ không phải là đảng viên tham gia viết thu hoạch nộp về BCH công đoàn cơ sở nơi đang sinh hoạt. Kết thúc đợt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các công đoàn cơ sở báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa, để tổng hợp báo cáo kết quả về Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh theo quy định trước ngày 05/02/2021. 
Một số hình ảnh 
Cán bộ, đoàn viên, NLĐ Cục Quản lý Thị Trường Thanh Hóa tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Cán bộ, đoàn viên,CNLĐ Công ty CP Giấy Lam Sơn tham gia hộc tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Cán bộ, đoàn viên, NLĐ Công ty CP Dạ Lan tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Cán bộ, đoàn viên, NLĐ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Cán bộ, đoàn viên Sở Công Thương Thanh Hóa tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Phạm Ngọc Điệp