Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Điểm mới về ngày nghỉ phép năm, lễ Tết, việc riêng của NLĐ từ 2021
Cập nhật lúc 07:56 ngày 12/10/2020
Từ 1.1.2021, quy định về ngày nghỉ phép hàng năm, ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng của người lao động (NLĐ) tại Bộ luật Lao động 2019 sẽ có nhiều điểm mới chính thức có hiệu lực.
Nhật Huy - Văn Thắng (nguồn: laodong.vn)