Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI
Cập nhật lúc 09:01 ngày 21/07/2020
Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 21 tháng 7 tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 nhiệm kỳ III và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Hội nghị Ban Chấp hành lần này đã thông qua các báo cáo: Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020, Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010-2020), Báo cáo công khai tài chính, quyết toán năm 2019 và dự toán 2020, Báo cáo công tác hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Báo cáo công tác cán bộ và một số công tác khác.
Đ/c Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch CĐCTVN báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 
Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, một số đơn vị phải ngừng hoạt động, dẫn đến việc đoàn viên và người lao động phải và mất việc.
Tuy nhiên, với những khó khăn chung, các đơn vị trong ngành đều xây dựng những kịch bản khác nhau ứng phó đại dịch, bên cạnh những đơn vị bị tác động tiêu cực, nhiều đơn bị cũng đã khắc phục khó khăn, chuẩn bị những giải pháp ứng phó tức thời như giãn cách, vách ngăn, khẩu trang... để duy trì sản xuất ổn định. Một số đơn vị cũng duy trì được tăng trường trong nửa đầu năm 2020, đây là những tín hiệu tích cực góp phần thúc đẩy thi đua hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu toàn ngành trong năm 2020 đã đề ra.
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị 
NX