Thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2020
Thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2020
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và tập huấn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Cập nhật lúc 10:20 ngày 20/07/2020
Ngày 17/7/2020, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và tập huấn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự và truyền đạt các nội dung tập huấn. Tham gia có: Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN, các đồng chí Phó Chủ tịch CĐCTVN và các cán bộ công đoàn chủ chốt khu vực phía Bắc.
Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phát biểu khai mạc Hội nghị 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phân tích mục đích ban hành, kết cấu, một số vấn đề lớn của Bộ luật Lao động năm 2019 như: Đối tượng áp dụng, chính sách của Nhà nước về lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, vấn đề tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và làm thêm giờ, giải quyết tranh chấp lao động,...
Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu truyền đạt các nội dung tập huấn
“Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 với nhiều điểm mới sẽ tác động lớn đến người lao động, do vậy yêu cầu cán bộ công đoàn cần nắm chắc những quy định liên quan của Bộ luật Lao động 2019”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.
Đ.c Nguyễn Duy Vũ - Phó Ban Tổ chức TLĐLĐVN giới thiệu về Điều lệ CĐ
Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo viên Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam giới thiệu về Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa 12). Trong đó, tập trung vào những nội dung liên quan tới nguyên tắc hoạt động và hệ thống công đoàn Việt Nam; quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, cán bộ công đoàn; một số điểm mới, chỉnh sửa, bổ sung so với Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa 11; Nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn. Đại hội công đoàn các cấp; Quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành; uỷ ban kiểm tra và các chức danh của uỷ ban kiểm tra công đoàn; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn; Quy định về công tác nữ công, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát.
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị 
Việc triển khai tập huấn các nội dung trên giúp trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về Bộ luật Lao động và Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa 12) tới đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn Ngành, phát huy tối đa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động.
Thùy Linh