Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020
Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020
CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội nghị “ Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020”
Cập nhật lúc 09:56 ngày 23/06/2020
Vừa qua, Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020.
Về tham dự hội nghị có: đồng chí: Hà Văn Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; đồng chí Đỗ trọng Hùng – Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Hà Xuân Thành- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí đại diện các ban LĐLĐ tỉnh. Lãnh đạo Sở Công Thương có: đồng chí Lê Tiến Lam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Các đồng chí là Trưởng,Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; đồng chí Phạm Ngọc Điệp - Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Thường trực Công đoàn Ngành Công Thương; Chủ tịch Hội cựu chiến binh Sở; Bí thư Đoàn thanh niên Sở; Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn Ngành Công Thương; Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn Ngành Công Thương; Các cá nhân điển hình tiên tiến được bầu chọn từ cơ sở;  Đại diện Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa đến dự và đưa tin.
Toàn cảnh Hội nghị 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Trong những năm qua, Sở Công Thương và Công đoàn Ngành Công Thương đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị của Bộ Công Thương, của UBND tỉnh, các quy chế, hướng dẫn của tổ chức công đoàn về công tác thi đua khen thưởng.
Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ được Bộ Công Thương, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh giao, Sở Công Thương và Công đoàn Ngành Công Thương đã phối hợp, thống nhất các nội dung thi đua, xác định mục tiêu thi đua trong từng lĩnh vực công tác, tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo" phong trào “Xanh - sạch - đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"; phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐN đất nước"; phong trào thực hiện cuộc vận động “Người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ gương mẫu"; phong trào thi đua "Phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp phát triển nông thôn" gắn với phong trào "Xây dựng nông thôn mới"; phong trào "Giỏi việc nước-đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của toàn ngành...
Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, Sở Công Thương Thanh Hóa đã được Bộ Trưởng Bộ Công Thương tặng cờ thi đua liên tục cho Sở Công Thương 05 năm GĐ 2015-2020; tặng bằng khen cho 115 lượt tập thể, cá nhân Sở Công Thương, các đơn vị trực thuộc và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Ngành Công Thương như: Bảo đảm ATTP, phát triển và quản lý chợ, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, xây dựng nông thôn mới, phòng chống lụt bão... Chủ tịch nước tặng thưởng HCLĐ hạng Nhì cho 01 cá nhân, HCLĐ hạng Ba cho 02 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân, UBND tỉnh: Công nhận danh hiệu tập thể LĐXS cho 27 lượt tập thể, tặng bằng khen cho 33 lượt tập thể, 70 lượt cá nhân; công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh cho 04 cá nhân.
Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa được Tổng LĐLĐ Việt Nam và  LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen và Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Các đơn vị trực thuộc Sở và các CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể, 01 cá nhân và hạng Ba cho 01 tập thể 02 cá nhân; Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 9 cá nhân, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể, tặng Bằng khen cho 61 tập thể và 145 cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 02 tập thể, tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 9 cá nhân, tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 05 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 02 tập thể, tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 35 cá nhân; Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 76 cá nhân; Sở Công Thương Thanh Hóa tặng giấy khen cho 48 lượt tập thể và gần 500 lượt cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 398 lượt cá nhân; Công đoàn Ngành Công Thương đã tặng giấy khen cho 172 lượt tập thể và 462 lượt cá nhân...
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương và Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Thay mặt Sở Công Thương và Công đoàn Ngành Công Thương, đồng chí Phạm Ngọc Điệp, Chủ tịch Công đoàn Ngành đã phát động thi đua kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những khó khăn, hạn chế, vượt qua khó khăn thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của ngành và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất  nước.
Đồng chí Lê Tiến Lam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Đồng chí Lê Tiến Lam- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Đồng chí Phạm Ngọc Điệp - Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Phạm Ngọc Điệp