Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Tập trung triển khai hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Cập nhật lúc 04:40 ngày 10/06/2020
Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc triển khai hỗ trợ đoàn viên và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch  COVID-19. 
Đối tượng hỗ trợ theo Quyết định của Tổng Liên đoàn là đoàn viên,  NLĐ do ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000 đồng/tháng), có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ về việc các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 (Nghị Quyết số 42/NQ-CP)
Đoàn viên, NLĐ đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, định hướng đối tượng gồm lao động nữ  mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; NLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị (nằm viện hoặc điều trị ngoại  trú); đoàn viên có vợ hoặc chồng hoặc con hoặc bố, mẹ già (đang ở cùng và phải nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp; trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng  trực tiếp đến khả năng lao động, sức khỏe, đời sống… cũng sẽ được nhận hỗ trợ từ Công đoàn Công thương Việt Nam.
Thời gian được tính ảnh hưởng từ ngày 1.3-31.5 và mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần với mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người. Thời gian thực hiện chi, chậm nhất đến ngày 30.7.2020.
Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam đã thống nhất nguồn chi hỗ trợ được trích từ nguồn tài chính tích lũy tại Công đoàn Công Thương Việt Nam và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng mức chi tối đa không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Công đoàn Công Thương Việt Nam. Dự kiến Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ chi cho các đối tượng thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ chi cho các đối tượng thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc. Trong trường hợp các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không cân đối được nguồn kinh phí thì Công đoàn Công Thương sẽ xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí.
Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đề nghị các đơn vị tổng hợp danh sách đối tượng hỗ trợ và gửi về Công đoàn Công Thương Việt Nam trước ngày 1.7 để xem xét, quyết định việc hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID – 19.  
Thùy Linh (nguồn: laodong.vn)