Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Công đoàn Công Thương phấn đấu nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể
Cập nhật lúc 02:47 ngày 21/01/2020
Để trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể cấp ngành, nhóm doanh nghiệp, Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao “Kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2019” theo chương trình hợp tác thường niên của Công đoàn Công Thương Việt Nam với Công đoàn Kim khí Phlenđơ, Bỉ.
Năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Công Thương Việt Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động,  trong đó tập trung: Sửa đổi, bổ sung, ký mới nhằm nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật Công đoàn.
Giải pháp để thực hiện mục tiêu trên là tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể với đại diện người sử dụng lao động, hướng dẫn các cấp Công đoàn cụ thể hóa việc nâng cao chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể.
T.E.A (Nguồn: laodong.vn)