Thứ năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020
Thứ năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020
Công đoàn ngành Công Thương: Chăm lo tốt hơn cho người lao động
Cập nhật lúc 08:38 ngày 13/09/2019
Xác định chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động (NLĐ) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp công đoàn ngành Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động để mọi đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động trong ngành có quyền lợi được đảm bảo, phúc lợi tốt hơn.  
Theo đó, các cấp công đoàn trong ngành đã tổ chức chăm lo, thăm hỏi, động viên tới NLĐ; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; các hội thảo về đề tài công nhân và NLĐ, tổ chức các hoạt động về nguồn; tổ chức các nhà ăn ca tự chọn, gắn biển các công trình thi đua...
Bên cạnh đó, công đoàn ngành còn tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và nâng cao chất lượng việc thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Do vậy, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đôn đốc và hướng dẫn các cơ sở trực thuộc rà soát các thỏa ước, tổ chức ký. Trong đó, nhiều đơn vị đã thực hiện các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định hiện hành; thư viện thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được cập nhật.
Ngoài ra, công đoàn tiếp tục duy trì thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Công Thương, bằng nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều đơn vị đã nâng cao năng suất lao động. Nhờ đó, thu nhập NLĐ tăng lên.
Báo cáo của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho thấy, bình quân thu nhập toàn ngành Công Thương hiện đã đạt 6.088.000 đồng/người/tháng. Hầu hết các đơn vị thanh toán tiền lương đầy đủ, kịp thời cho NLĐ. Đáng chú ý, tại hầu hết các công đoàn cấp trên cơ sở NLĐ có mức thu nhập cao và ổn định, đạt trung bình 8,9 triệu đồng/người/tháng. Tại các công đoàn cơ sở, tùy từng ngành nghề có mức thu nhập khác nhau. Cao nhất là NLĐ tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, thu nhập bình quân đạt 16,8 triệu đồng; Trường Đại học Điện lực đạt 15,7 triệu đồng; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt 13,5 triệu đồng… Các doanh nghiệp cũng đều chi trả tiền lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Nhiều đơn vị đã thanh toán chế độ làm thêm giờ, bồi dưỡng công việc độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm kịp thời, đúng quy định.
Cùng với việc tích cực đẩy mạnh chăm lo đời sống NLĐ, công tác xã hội từ thiện, tuyên truyền giáo dục, tổ chức phát triển đoàn viên… cũng được công đoàn ngành chú trọng thực hiện tốt trong thời gian qua. Thông qua đó, phần lớn đoàn viên công đoàn, NLĐ tin tưởng vào đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, gắn bó với nghề và đơn vị.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận đoàn viên công đoàn, NLĐ có tư tưởng lo lắng do thu nhập bấp bênh, tiền lương còn thấp, việc làm không ổn định… Đặc biệt, tại một số đơn vị không còn vốn nhà nước; đơn vị đang tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Quách Văn Ngọc cho hay, trong năm 2019, công đoàn tiếp tục rà soát, thống kê, cập nhật các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội ở cơ sở; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn, NLĐ bị tai nạn lao động, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tri ân các đối tượng chính sách. Đồng thời, xúc tiến ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp vì phúc lợi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn, NLĐ…
Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - Quách Văn Ngọc: Công đoàn tiếp tục phấn đấu chăm lo tốt hơn nữa đời sống đoàn viên, công đoàn, NLĐ trong ngành, giúp NLĐ ổn định cuộc sống, gắn bó với tổ chức công đoàn và đơn vị.
Thanh Tâm (nguồn: congthuong.vn)