Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
CĐ Cty TNHH Việt Nam Suzuki: Tập huấn về “Vai trò của Cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp FDI”
Cập nhật lúc 03:38 ngày 08/07/2019
Sáng ngày 29/06/2019 tại Thành phố Vũng Tàu, CĐ Cty TNHH Việt Nam Suzuki đã tiến hành tập huấn cho CBCĐ với chủ đề: “Vai trò của Cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp FDI”.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Minh Cường – Chủ tịch CĐCS Việt Nam Suzuki đã nêu bật sự cần thiết và tầm quan trọng trong công tác đào tạo đội ngũ CBCĐCS nhất là trong tình hình mới, khi Việt Nam bắt đầu gia nhập CPTPP.
Trong suốt cả một ngày tập huấn, các thành viên đã trao dổi và bàn luận những chủ đề nóng bỏng và thời sự của đơn vị cũng như của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.Chính vì chủ đề sát với thực tế, cộng với lớp học được tổ chức theo phương pháp tích cực cho nên các thành viên đều tham gia đóng góp vào nội dung lớp học một cách hết sức sôi nổi, làm cho không khí lớp học luôn ở trong trạng thái vận động, các học viên đã rất chủ động trong việc học tập, chính vì thế kết quả sau buổi học là rất khả quan.
Quan trọng hơn hết là tinh thần hăng say cầu tiến và tăng cường trao đổi học tập lẫn nhau thông qua khóa học, và nhất là những kinh nghiệm, bài học thu được đã giúp ích cho các cán bộ công đoàn cơ sở áp dụng vào thực tiễn trong hoạt động công đoàn tại cơ sở.
Một số hình ảnh
Phạm Minh Cường