Thứ năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020
Thứ năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020
Nhiều văn bản mới liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2019
Cập nhật lúc 10:05 ngày 10/06/2019
1 - Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ về tăng lương cơ sở
Theo nội dung của Nghị định, Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Sự điều chỉnh này sẽ kéo theo mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức tăng lên.
Đồng thời, hàng loạt khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng tăng lên tương ứng, như trợ cấp thai sản, trợ cấp dưỡng sức, trợ cấp mai táng…
Trường hợp cán bộ, công chức là Đảng viên, mức tiền thưởng đối với Đảng viên cũng sẽ được tăng lên…
 
2 - Luật Phòng chống tham nhũng 2018 số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, trong đó có nhiều quy định đáng chú ý tác động đến mọi cán bộ, công chức. Cụ thể như:
- Mọi cán bộ, công chức đều thuộc diện phải kê khai tài sản thay vì chỉ một số nhóm đối tượng như trước; số lượng cán bộ, công chức phải kê khai tài sản hàng năm giảm nhưng số lượng cán bộ, công chức phải kê khai tài sản lần đầu tăng mạnh.
- Khi tài sản trong năm có biến động từ 300 triệu đồng, cán bộ, công chức đều phải kê khai bổ sung. Đây là một quy định mới mà cán bộ, công chức cần lưu ý từ ngày 01/7/2019…
 
3 - Thông 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 về tuyển dụng, nâng ngạch công chức
Ngày 01/7/2019 cũng là ngày Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức được áp dụng. Có một số nội dung của Thông tư này mọi công chức cần lưu ý như:
- Hướng dẫn mới xếp ngạch, bậc lương với người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi được tuyển dụng;
- Hướng dẫn mới về các trường hợp đặc biệt công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển;
- Nội quy thi tuyển công chức mới…
Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định về việc tuyển dụng viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hợp đồng làm việc của viên chức, trong đó có:
- Quy định mới về điều kiện trúng tuyển thi thăng hạng viên chức: Để trúng tuyển, người dự thi chỉ còn phải đạt 50 điểm trở lên ở mỗi bài thi (trước đây là 55 điểm)
- Quy định mới về mẫu hợp đồng làm việc của viên chức, gồm hợp đồng làm việc xác định thời hạn và không xác định thời hạn…
4 - Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ  về tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Từ ngày 01/07/2019, cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân, công an nhân dân đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng sẽ được tăng mức lương hưu, trợ cấp theo quy định của Nghị định 44. Mức tăng là 7,19% so với tháng 6 năm 2019.
Thanh Huyền tổng hợp (Nguồn luatvietnam.vn)