Thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020
Thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020
Hội nghị tập huấn kỹ năng cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ chủ chốt các Công đoàn cơ sở trực thuộc
Cập nhật lúc 10:57 ngày 13/05/2019
Ngày 11/5/2019, tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa,Công đoàn Ngành Công Thương và Công đoàn Ngành Xây Dựng Thanh Hóa đã phối hợp  tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ chủ chốt các Công đoàn cơ sở trực thuộc.     
Tham dự hội nghị, về phía Liên đoàn Lao động Tỉnh có đồng chí Lê Chung Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; đồng chí Lê Đức Tâm- Chuyên viên văn phòng LĐLĐ tỉnh; Về phía CĐ Ngành Công Thương và CĐ Ngành Xây Dựng có các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, các đồng chí cán bộ chủ chốt các CĐCS trực thuộc.
Đ/c Lê Chung Văn UVBTV- Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh truyền đạt, hướng dẫn kỹ năng cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên 
Tại buổi tập huấn, các học viên đã được Đồng chí Lê Chung Văn -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ Tỉnh và đồng chí Lê Đức Tâm- Chuyên viên văn phòng LĐLĐ Tỉnh truyền đạt, hướng dẫn 4 nội dung cơ bản về kỹ năng cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên: 
   1.Đăng nhập vào hệ thống quản lý đoàn viên;
   2.Thêm một đoàn viên: đơn lẻ và theo danh sách;
   3.Gửi danh sách đi phê duyệt;
   4.Chuyển đoàn viên; Tích nộp đoàn phí; Chuyển tình trạng đoàn viên…
Phát biểu kết luận lớp tập huấn, đồng chí Phạm Ngọc Điệp - Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương nhấn mạnh: Tập huấn, kỹ năng cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong năm 2019, nhằm bổ sung, trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên, giúp cho công tác quản lý đoàn viên ở các cấp công đoàn khoa học, chính xác và làm cơ sở cho việc đổi thẻ đoàn viên trong năm 2019; Đề nghị các CĐCS, sau lớp tập huấn cần khẩn trương triển khai thực hiện tốt những nội dung, công việc về công tác cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên tại cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi Đề án số 02/ĐA-LĐLĐ, ngày 20/12/2018, của Ban Thường vụ LĐLĐ Tỉnh Thanh Hóa về việc “Đổi thẻ đoàn viên và quản lý đoàn viên công đoàn, giai đoạn 2018 – 2021”.
Phạm Ngọc Điệp