Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K130 phát động "Tháng hành động về ATVSLĐ"
Cập nhật lúc 07:56 ngày 04/05/2019
Sáng ngày 02/5/2019 tại Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu (XN KVXD) K130 đã diễn ra Lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ ba năm 2019"
Toàn cảnh Lễ phát động tại XN KVXD K130 sáng ngày 02/5/2019
Tới dự và chỉ đạo Lễ phát động có ông Nguyễn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu B12; ông Nguyễn Khắc Hán - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc, Phó ban chỉ đạo "Tháng hành động về ATVSLĐ" Công ty; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công ty; Đảng ủy/Ban giám đốc, Trưởng các bộ phận trực thuộc cùng toàn thể người lao động XN KVXD K130.
XN KVXD K130 là đơn vị kho vận đầu mối lớn nhất của Công ty với nhiệm vụ tiếp nhận, tồn chứa và bơm chuyển cung ứng nguồn xăng dầu cho các đơn vị tuyến sau. Trước nhiệm vụ quan trọng và đặc biệt là kinh doanh mặt hàng đặc thù tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ như xăng dầu, công tác đảm bảo an toàn cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện nghiêm túc các quy trình/quy phạm luôn được Xí nghiệp quan tâm hàng đầu.
Nhằm tăng cường công tác ATVSLĐ đồng thời nâng cao nhận thức và sự tuân thủ luật pháp về ATVSLĐ cho toàn thể CBCNV-LĐ trong đơn vị, Xí nghiệp phát động hưởng ứng "Tháng hành động về ATVSLĐ" lần thứ ba năm 2019 từ ngày 01-30/5 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý, các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc" cùng kế hoạch chỉ đạo triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Ông Đào Sỹ Trí - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN KVXD K130 phát biểu khai mạc Lễ phát động "Tháng hành động về ATVSLĐ" lần thứ ba năm 2019
Phát biểu tại Lễ phát động, Ông Nguyễn Khắc Hán - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc, Phó ban Chỉ đạo "Tháng hành động về ATVSLĐ" Công ty Xăng dầu B12 nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm Xí nghiệp cần thực hiện đặc biệt là trong tháng hành động về ATVSLĐ như sau: (1) Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong chấp hành luật ATVSLĐ, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định/quy trình trong sản xuất đảm bảo an toàn; (2) Tăng cường rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy trình, quy phạm tại các vị trí sản xuất trực tiếp (đặc biệt là quy trình 5S), xác định các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn, dẫn đến tai nạn lao động để kịp thời có biện pháp phòng ngừa; (3) Thường xuyên quan tâm công tác huấn luyện ATVSLĐ, chăm lo sức khỏe cho người lao động, cải thiện điều kiện và môi trường lao động, thực hiện các biện pháp kiểm soát, khắc phục ngay khi các đều kiện lao động không đảm bảo an toàn.
Ông Nguyễn Khắc Hán - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc, Phó ban Chỉ đạo "Tháng hành động về ATVSLĐ" Công ty Xăng dầu B12 phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động
Ông Phạm Trọng Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc XN KVXD K130 tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát động đoàn viên CNLĐ hưởng ứng "Tháng hành động về ATVSLĐ"

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn XN KVXD K130 ký cam kết thực hiện công tác ATVSLĐ
Trưởng các bộ phận trực thuộc Xí nghiệp ký cam kết
Các CNV-LĐ thực hiện tổng vệ sinh xung quanh nơi làm việc
Ngay sau lễ phát động, ông Nguyễn Đồng - Chủ tịch kiêm Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo Công ty và Ban giám đốc Xí nghiệp đi kiểm tra hoạt động sản xuất, công tác vận hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn tại một số vị trí của XN KVXD K130.
Sau lễ phát động, ông Nguyễn Đồng - Chủ tịch kiêm Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo Công ty và Xí nghiệp đi kiểm tra công tác an toàn vận hành máy móc thiết bị tại một số vị trí như trạm bơm, bến xuất K130
Nguồn: Petrolimex Quảng Ninh