Thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020
Thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020
Chủ tịch TLĐLĐVN: Công đoàn sẽ chăm lo cho người lao động nhiều nhất
Cập nhật lúc 03:25 ngày 03/05/2019
Khi Việt Nam tham gia các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, công nhân sẽ có quyền được tham gia các tổ chức mà họ mong muốn. Trong đó, tổ chức công đoàn sẽ là tổ chức lớn nhất, mạnh nhất, quan tâm chăm lo cho người lao động nhiều nhất. 
Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam
Sau 7 phiên Hội thảo chuyên đề diễn ra đồng thời sáng 2.5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 bước vào phiên Toàn thể trong buổi chiều (2.5).
Tại diễn đàn, người đứng đầu Chính phủ, đại diện các bộ, ban ngành đã trả lời các câu hỏi của các doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân.
Một câu hỏi được đặt ra trong diễn đàn cho đại diện Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam là “Nền kinh tế Việt Nam đang ở độ mở lớn và hội nhập ngày càng sâu rộng, nhất là khi chúng ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Lao động, trong đó có vấn đề việc làm đang có những thách thức không hề nhỏ, đặc biệt là với CTCPP. Vậy trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam sẽ có chính sách, chương trình hành động gì để bảo vệ quyền lợi của người lao động nói chung và người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân nói riêng?”
Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, người lao động Việt Nam nói chung và người lao động ở khu vực kinh tế tư nhân nói riêng là lực lượng quan trọng để sản xuất của cải vật chất cho xã hội.
Trước yêu cầu của thời kỳ mới nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và việc tham gia các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với người lao động.
Chủ tịch Bùi Văn Cường đã nêu ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong thời kỳ mới.
Đầu tiên là tuyên truyền, phổ biến để người lao động nâng cao nhận thức, ý thức để thấy rõ cơ hội, thách thức để tự chuẩn bị hành trang cho mình để thích ứng với cuộc CMCN 4.0 cũng như thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những tiêu chuẩn mới, yêu cầu mới về lao động.
Thứ hai, tập trung thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn là đại diện chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo điều 10 của hiến pháp đã quy định cũng như các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trong đó, tập trung tham gia đề xuất xây dựng chính sách và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động.
Tổng Liên đoàn cũng thực hiện việc ký kết các thỏa ước thương lượng tập thể, tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt tập trung vào chăm lo quyền, lợi ích cho người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Thứ ba là đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trong đó, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam thật sự vững mạnh mạnh. “Tới đây khi chúng ta thực hiện CTCPP, người lao động có quyền lập tổ chức của mình.
Tổ chức đó có thể thuộc hệ thống công đoàn Việt Nam hoặc không thuộc tổ chức công đoàn Việt Nam. Tổ chức công đoàn sẽ là tổ chức lớn nhất, mạnh nhất và quan tâm, chăm lo nhiều nhất cho người lao động Việt Nam", ông Bùi Văn Cường nói.
Đồng thời, tổ chức công đoàn sẽ tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp, tổ chức tốt các phong trào thi đua để góp phần tăng năng suất lao động.
Thứ tư, xây dựng chương trình công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, về việc làm, đời sống công nhân lao động. Trên cơ sở đó, công đoàn cũng với người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định, cùng tiến bộ.
Thứ năm, là tập trung xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, công nhân Việt Nam có tinh thần yêu nước, tác phong công nghiệp, từng bước làm chủ khoa học công nghệ để thích ứng với cuộc cách mạng 4.0.
“Trong triển khai thực hiện đại hội 12 của Đảng cũng như nghị quyết đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, chúng tôi có nhiều chương trình thực hiện. Mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất là công đoàn Việt Nam phát huy tốt vai trò 90 năm đồng hành cùng đất nước để tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn nói.
PD (nguồn: laodong.vn)