Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
CĐCTVN đổi mới hoạt động quan hệ đối ngoại
Cập nhật lúc 04:00 ngày 11/01/2019
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đối ngoại năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Tới tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; đồng chí Đặng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Đối ngoại TLĐLĐVN; Lãnh đạo CĐCTVN; đại diện Lãnh đạo các Ban CĐCTVN cùng đại diện Lãnh đạo công đoàn cấp trên cơ sở; công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Công Thương.
Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN phát biểu khai mạc Hội nghị
Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Công Thương Việt Nam năm 2018 tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của cấp trên cũng như sự cộng tác tích cực của các đơn vị trực thuộc. Thay mặt Lãnh đạo CĐCTVN, Phó Chủ tịch Vũ Trường Sơn đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác Đối ngoại với các điểm nổi bật:
Trong năm 2018, CĐCTVN đã tổ chức và phối hợp tổ chức 13 lượt đoàn ra với 34 lượt cán bộ dự hội nghị, hội thảo và tập huấn tại nước ngoài, đón 7 lượt đoàn vào với 69 lượt khách quốc tế, trong đó có 04 lượt đoàn với 48 khách (không bao gồm khách quốc tế đang làm việc tại văn phòng đại diện Việt Nam) vào phối hợp tổ chức 7 lượt sự kiện. Tổng số người được tham dự tập huấn, hội thảo trong và ngoài nước là 596 người. Ngoài ra CĐCTVN còn cử cán bộ dự các lớp tập huấn và hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức. 
Trong quá trình thực hiện, CĐCTVN luôn quán triệt, tuân thủ các quy định về công tác đối ngoại do TLĐLĐVN ban hành như: Quyết định số 1359/QĐ-TLĐ ngày 08/10/2015 về việc Quy định quản lý hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 03/NQ-ĐCT ngày 24/9/2010 về Tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Công đoàn Việt Nam...”
Đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Chủ tịch báo cáo Tổng kết Đối ngoại năm 2018
Theo Chủ tịch Trần Quang Huy, trong năm 2019 CĐCTVN tiếp tục thực hiện mục tiêu hoạt động đối ngoại do Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã xác định. “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại” thông qua việc tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác đã được ký kết song phương với các tổ chức công đoàn quốc tế và chương trình đã được phê duyệt, đồng thời tích cực, chủ động thực hiện những nhiệm vụ mới do TLĐLĐVN giao hoặc những thỏa thuận với công đoàn bạn dưới sự chỉ đạo của TLĐLĐVN. Mọi hoạt động đối ngoại đều thực hiện nhất quán theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tuân thủ đúng nguyên tắc.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bùi Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương đã đánh giá cao những hoạt động đối ngoại thiết thực của CĐCTVN. Để giúp cho cán bộ công đoàn ngành Công Thương nắm rõ hơn về các chủ trương, chính sách hoạt động đối ngoại nhân dân, đồng chí Bùi Quốc Hùng đã khái quát lại hoạt động đối ngoại nhân dân của nước ta trong năm vừa qua đồng thời phổ biến tới các đại biểu các quy định của Đảng, Nhà nước về hoạt động đối ngoại.
 Đ/c Bùi Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Nhân dân phát biểu tại Hội nghị
Chia sẻ tại Hội nghị, đồng chí Đặng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Đối ngoại thừa ủy quyền của Lãnh đạo TLĐLĐVN đánh giá cao và ghi nhận những hoạt động đối ngoại thiết thực, nỗ lực của CĐCTVN đã góp phần nâng cao công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước ta nói chung và hoạt động đối ngoại công đoàn nói riêng; đồng thời đề nghị trong thời gian tới CĐCTVN chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng chương trình, kế hoạch đối ngoại công đoàn lồng ghép với các hoạt động của chuyên môn; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động đối ngoại…Đồng chí sẽ đề xuất có hình thức khen thưởng xứng đáng cho những thành tích đạt được trong hoạt động đối ngoại của CĐCTVN.
Thay mặt Lãnh đạo CĐCTVN, đồng chí Trần Quang Huy đã ghi nhận những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ Đối ngoại nhân dân Ban Đối ngoại Trung ương; Ban Đối ngoại TLĐLĐVN và nhấn mạnh nhiệm vụ đối ngoại CĐCTVN trong những năm tới được xác định là đổi mới hoạt động quan hệ quốc tế, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả của thông tin đối ngoại, đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu quốc tế, tăng cường quan hệ với công đoàn các nước láng giềng, thúc đẩy các quan hệ truyền thống, đề xuất những nội dung hợp tác mới theo phương châm “Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”“Tiết kiệm”, vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; vì sự phát triển vững mạnh của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới nhất là trong bối cảnh Hiệp định CPTPP đã được thực thi.
Chủ tịch Trần Quang Huy cũng đề nghị cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại công đoàn các cấp  tiếp tục giúp đỡ nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trong thời gian tới một cách linh hoạt, hiệu quả; đề nghị Đoàn Chủ tịch, Ban Đối ngoại TLĐ tạo điều kiện thuận lợi giúp CĐCTVN thúc đẩy các chương trình nghiên cứu liên quan đến hoạt động đối ngoại.
Toàn cảnh Hội nghị
Dương Tuấn