Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Nâng cao vai trò hoạt động của Công đoàn Bộ Công Thương
Cập nhật lúc 08:20 ngày 09/11/2018
Ngày 06/11/2018, đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCTVN cùng đại diện các Ban CĐCTVN đã có buổi làm việc với Công đoàn Bộ Công Thương.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương đã báo cáo tóm tắt những kết quả mà Công đoàn Bộ đã làm được trong 10 tháng qua và phương hướng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018; kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ III CĐCTVN và Nghị quyết Đại hội VII CĐVN.
Công đoàn Bộ Công Thương báo cáo các nội dung tại buổi làm việc
Theo đó, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, Công đoàn Bộ Công Thương đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn; Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên kịp thời đoàn viên công đoàn trong việc tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy của Bộ theo Nghị định mới để đoàn viên yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, của Lãnh đạo Bộ Công Thương; Tuyên truyền về Đại hội III CĐCTVN và Đại hội XII CĐVN… 
Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, Công đoàn Bộ đã phối hợp với Chính quyền chăm lo, hỗ trợ đời sống cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết cổ truyền và các ngày Lễ của dân tộc. Phối hợp tốt với Chính quyền trong việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức. Chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Bộ theo quy định.
Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ còn quan tâm đến công tác nữ công vào các dịp kỷ niệm 8/3, 20/10; công tác thi đua khen thưởng; công tác xây dựng Đảng; công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trung thu; phong trào văn hóa thể thao nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động giao lưu văn thể với nhiều hình thức khác nhau, điều kiện khác nhau của các công đoàn cơ sở đã tạo nên không khí sôi nổi, khích lệ tinh thần của đoàn viên, người lao động góp phần vào thành công chung của đất nước và của Ngành Công Thương.
Chủ tịch Trần Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc
Sau khi nghe báo cáo của Công đoàn Bộ và những ý kiến tham gia của các Ban chuyên đề CĐCTVN, đồng chí Trần Quang Huy đã đánh giá trong thời gian vừa qua, tuy Công đoàn Bộ còn nhiều khó khăn những đã cố gắng làm rất tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, hưởng ứng các hoạt động, phong trào do CĐCTVN phát động. Về hoạt động công đoàn của Công đoàn Bộ trong thời gian tới, đồng chí Trần Quang Huy đã có những chỉ đạo, định hướng gợi mở để Công đoàn Bộ tập trung vào các vấn đề: 
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết: Tăng cường tuyên truyền chủ trương Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Công đoàn (Nghị quyết ĐH III CĐCTVN và Nghị quyết ĐH XII CĐVN), Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ; Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành CĐ để bám sát thực hiện, là khung, định hướng làm việc toàn khóa của Công đoàn Bộ, tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá những kết quả đạt được; Bám sát vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn để Công đoàn Bộ thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tham gia quản lý Nhà nước. 
Đối với công tác chăm lo cho người lao động: Công đoàn Bộ động viên, khuyến khích, tuyên dương những đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong việc cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy , tham gia với Lãnh đạo Bộ trong việc tạo cơ hội cho đoàn viên được học tập nâng cao trình độ, cơ hội phát triển để đoàn viên yên tâm công tác.
Công tác đào tạo cán bộ công đoàn: tổ chức đào tạo để nâng cao hiểu biết về tổ chức công đoàn, phương pháp hoạt động công đoàn cho phù hợp với đặc thù của cơ quan quản lý, để các cán bộ tham gia công tác công đoàn phát huy được vai trò, khả năng từ vị trí công tác chuyên môn. 
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Huy khẳng định CĐCTVN luôn bám sát hoạt động của Công đoàn Bộ, có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, đồng hành, hỗ trợ trong các hoạt động mang tính chăm lo, động viên, khen thưởng đoàn viên công đoàn Bộ Công Thương, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Công Thương.
Phương Trà