Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Công đoàn Công Thương tỉnh Thái Bình triển khai Nghị quyết ĐH XII CĐVN
Cập nhật lúc 11:14 ngày 05/11/2018
Vừa qua, Công đoàn Công Thương tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết ĐH XII CĐVN và phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thái Bình tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và làng nghề.
Các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Phạm Ngọc Kế - PGĐ Sở Công Thương và 175 đại biểu là ủy viên BCH, UBKT các CĐCS trực thuộc, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, cán bộ làm làm công tác địa chính, xây dựng, môi trường của các xã, thị trấn, đại diện các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp… đã tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tại Hội nghị các đại biểu được trao đổi những nội dung cơ bản của Nghị quyết ĐH XII CĐVN, Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN và Nghị quyết ĐH XXIII CĐ Thái Bình trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các đại biểu được trao đổi về những vấn đề khi nước ta ra nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên TBD (CPTPP) với những thuận lợi và thách thức đối với tổ chức công đoàn. Từ đó, đòi hỏi các cấp công đoàn có những hoạt động thiết thực trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động; tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao năng lực, đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp; nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động… để bảo được việc làm và thu nhập cho bản thân.
Ngoài ra, các đại biểu được triển khai về Luật bảo vệ môi trường, quy định bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề, quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc bảo vệ môi trường trên địa bàn …
Theo đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch Công đoàn Công Thương tỉnh Thái Bình, điểm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp hiện nay là giải quyết hài hòa giữa bảo vệ môi trường và tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp trong kinh doanh. Việc bảo vệ môi trường cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của toàn xã hội trong đó có sự phối hợp, tham gia giám sát, tham mưu giải quyết của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp.
Bá Mạnh (LĐLĐ TB)