Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
CĐCTVN đổi mới hoạt động quan hệ quốc tế
Cập nhật lúc 10:07 ngày 26/10/2018
Trong giai đoạn 2018 - 2023, nhiệm vụ đối ngoại của Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) được xác định là đổi mới hoạt động quan hệ quốc tế, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả của thông tin đối ngoại…
Đối ngoại luôn được CĐCTVN xác định là cánh tay nối dài của đối nội; xuất phát từ chính nhu cầu nội tại và mục tiêu phục vụ phát triển của tổ chức. Chính vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, CĐCTVN đã gắn bó chặt chẽ với tiến trình phát triển phong trào công nhân, công đoàn quốc tế. Cùng với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước, các cấp công đoàn Việt Nam, trong đó có CĐCTVN ngày càng tích cực tham gia hội nhập quốc tế. Chỉ tính riêng từ năm 2013 - 2017, CĐCTVN đã đăng cai đón 48 lượt đoàn vào, tổ chức 40 lượt đoàn ra, 81 hội nghị, hội thảo, tập huấn… Ngoài ra, đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công Thương cử khoảng 100 lượt cán bộ dự các lớp tập huấn và hội thảo...
Lãnh đạo Công đoàn Kim khí Phlenđơ Bỉ trong một phiên Hội đàm với đoàn đại biểu CĐCTVN 
Nhiều chương trình hợp tác được đánh giá cao, điển hình như: Chương trình trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đào tạo giảng viên kiêm nhiệm, hỗ trợ thiết bị giảng dạy cho cán bộ Công đoàn Lào; Chương trình “Vai trò công đoàn ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp”; Chương trình tập huấn “Kỹ năng thương lượng, đàm phán và ký kết thỏa ước lao động tập thể” với Công đoàn Kim khí Phlenđơ (Bỉ)… Qua đó, cán bộ công đoàn ngành Công Thương có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ về mọi mặt như: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, khả năng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kỹ năng tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động… Đồng thời, giúp các cán bộ hiểu biết hơn về những khó khăn, thách thức trong xu thế toàn cầu hóa đối với hoạt động công đoàn.
Nắm rõ phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, CĐCTVN đang đẩy mạnh xác định mục tiêu hợp tác cụ thể cho từng giai đoạn. Mục tiêu chung cho giai đoạn 2018 - 2023 là góp phần giới thiệu đất nước, con người, tiềm năng phát triển của Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chống lại thái độ thù địch, phá hoại; góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thu hút đoàn viên, nâng cao năng lực cán bộ, củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa lao động, công đoàn của ngành Công Thương và của Việt Nam với lao động, công đoàn các nước, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Do đó, nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới của CĐCTVN được xác định là đổi mới hoạt động quan hệ quốc tế, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả của thông tin đối ngoại, đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu quốc tế.
Theo lãnh đạo CĐCTVN, để thực hiện nhiệm vụ đặt ra, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo thực hiện hoạt động đối ngoại; có sự phân cấp, phân công quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp, có sự hướng dẫn thực hiện và kiểm tra. Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho bán bộ làm công tác đối ngoại…
CĐCTVN sẽ chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức công đoàn cùng ngành nghề theo định hướng hợp tác của Tổng LĐLĐVN; đồng thời, phát triển quan hệ có chiều sâu với các tổ chức thuộc nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại Việt Nam.
Nguồn: Báo Công Thương