Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Danh sách Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII
Cập nhật lúc 04:50 ngày 27/09/2018
Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII đã bầu ra 161 Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, cụ thể như sau:
Danh sách 161 Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.