Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thảo luận những chủ đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 12:30 ngày 26/09/2018
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày hôm nay 26/9/2018, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã tiến hành thảo luận tại 12 Trung tâm về những chủ đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn. 
Tại Trung tâm thảo luận số 2, đồng chí Vũ Anh Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN và đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN đồng chủ trì điều hành phiên thảo luận với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm”.
Phát biểu dẫn đề, đồng chí Vũ Anh Đức cho rằng, báo cáo của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm” là một trong ba khâu đột phá nằm trong mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCTVN tham gia điều hành tại Trung tâm thảo luận số 2
Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực và trình độ cán bộ công đoàn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đã được đề ra trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam; đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực, là cơ sở để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn; góp phần khẳng định vai trò và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận, đội ngũ cán bộ công đoàn hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều cán bộ công đoàn chuyên trách ở các cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở còn mang nặng tư duy của thời kỳ “công đoàn nhà nước”, công chức hóa, hành chính hóa các hoạt động công đoàn; đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tuy đông nhưng không mạnh, nhiều cán bộ chưa có kinh nghiệm, thiếu kỹ năng và lúng túng trong phương pháp tổ chức các hoạt động của công đoàn.
Đồng chí Nguyễn Xinh, Ủy viên BCH CĐCTVN, Chủ tịch CĐ Tổng công ty Giấy Việt Nam phát biểu tham luận
Bên cạnh đó, công cuộc CNH-HĐH và tiến trình hội nhập quốc tế đang tạo ra những thay đổi cơ bản về môi trường hoạt động của công đoàn: công đoàn trong khu vực nhà nước với những hoạt động truyền thống đang và sẽ tiếp tục giảm mạnh; quan hệ lao động trong khu vực ngoài nhà nước với đầy đủ các yếu tố của nền kinh tế thị trường đòi hỏi tổ chức công đoàn phải thay đổi cơ bản về nội dung và phương thức hoạt động.
Do đó, việc xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm” là một trong ba khâu đột phá nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức đúng đắn và là yêu cầu cấp thiết, đặt ra đối với tất cả các cấp công đoàn, trong nhiệm kỳ tới…
Nhiều ý kiến tham luận, đóng góp, chia sẻ tâm huyết, sát thực của các đại biểu đã được trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm tại các phiên thảo luận. Kết thúc phiên thảo luận tại các Trung tâm vào buổi sáng, Ban Chấp hành Đại hội sẽ tổng hợp ý kiến, chắt lọc những hiến kế, giải pháp để bổ sung vào phương hướng, hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 5 năm tới đây.
Buổi chiều hôm nay, Đại hội sẽ Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình vào Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tiếp tục chương trình thảo luận, sau đó Đại hội sẽ tổ chức Lễ ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI không tái cử khóa XII và trọng thể tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội.
VP (tổng hợp)