Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
CĐ ngành Công Thương Thái Nguyên: Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở
Cập nhật lúc 10:04 ngày 27/09/2018
Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG vừa tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ công đoàn, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp cho hơn 500 đồng chí là tổ phó, tổ trưởng, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG. 
Cán bộ công đoàn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Chính vì vậy, việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho cán bộ công đoàn là hết sức cần thiết, giúp cán bộ công đoàn được trang bị thêm lý luận và kỹ năng hoạt động, đặc biệt đối với các cán bộ mới tham gia công tác công đoàn.
Tại buổi tập huấn, đồng chí Hà Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Tthương Thái Nguyên đã khái quát các vấn đề cơ bản về tổ chức Công đoàn Việt Nam và các kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn. Thông qua đó, đồng chí giảng viên đã hướng dẫn các cán bộ công đoàn về phương pháp và kinh nghiệm xử lý các tình huống trong triển khai tổ chức các hoạt động công đoàn ở cấp cơ sở.
Đ/c Hà Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn ngành trao đổi các kỹ năng, 
nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ CĐCS
Hội nghị được nghe đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành tuyên truyền Nghị Quyết Đại Hội XVI Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội III Công đoàn ngành Công thương, các chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn được hưởng khi tham gia tổ chức Công đoàn,…
Các đồng chí cán bộ CĐ Công ty sôi nổi thảo luận các tình huống giảng viên đưa ra
Sau Hội nghị, các cán bộ công đoàn tham gia tập huấn có thể áp dụng những kiến thức, những hiểu biết đã được đồng chí giảng viên trao đổi, truyền đạt vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm tổ chức tốt hơn nữa hoạt động công đoàn trong thời gian tới. 
Ngọc Linh