Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019
CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp chăm lo cho NLĐ
Cập nhật lúc 08:32 ngày 29/08/2018
Tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng năm “Vì lợi ích công đoàn 2018”, trong tháng 8/2018, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN đã trực tiếp khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động và phong trào công đoàn tại một số đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất VN.
Qua khảo sát tình hình tại các đơn vị, nhìn chung tư tưởng của người lao động trong năm 2018 không có gì biến động lớn, thu nhập và việc làm của người lao động được đảm bảo, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị ổn định. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất năm, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung như: Tuyên truyền để người lao động hiểu, yên tâm công tác, tạo sự đoàn kết, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và cùng doanh nghiệp từng bước tháo gỡ, ổn định sản xuất.
CĐ Công nghiệp Hóa chất VN làm việc với Công ty CP DAP số 2 nhằm tìm biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và NLĐ. 
Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua tiết kiệm chi phí, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và có nhiều hiến kế giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; Thường xuyên tổng kết, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tốt trong các phong trào thi đua và rà soát các công nhân có hoàn cảnh khó khăn để có hưởng hỗ trợ tại đơn vị hoặc đề nghị Tập đoàn và Công đoàn hỗ trợ.
Bên cạnh đó, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN đã thống nhất cùng Tập đoàn tiến hành thực hiện một số nội dung như: Không thu quỹ an sinh xã hội của một số đơn vị và để lại đơn vị chăm lo trực tiếp cho người lao động; Hỗ trợ cho công nhân khó khăn phải đi thuê nhà ở; Hỗ trợ học bổng cho con em CBCNLĐ; Khen thưởng cho con CBCNLĐ đỗ đại học.
Để lại toàn bộ kinh phí công đoàn năm 2019 tại một số đơn vị gặp khó khăn để các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua tại đơn vị; duy trì các hoạt động văn hóa thể thao tại đơn vị; Khen thưởng động viên cho các công nhân trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích trong năm 2018; Hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn cán bộ công đoàn…
Thời gian tới, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN tiếp tục làm việc với một số đơn vị để góp phần cùng chuyên môn có những biện pháp tháo gỡ kịp thời; đồng thời tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các phong trào thi đua đến từng đơn vị, đặc biệt là các phong trào thi đua tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, sáng kiến sáng tạo nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đến người lao động trong Tập đoàn.
Xuân Tùng