Thứ hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Thứ hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Khối thi đua CĐ ngành Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
Cập nhật lúc 11:49 ngày 02/08/2018
Ngày 01/8/2018, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Khối thi đua CĐ ngành Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 11 đơn vị Khối thi đua CĐ ngành Trung ương và tương đương.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm nay, 11 CĐ trong khối thi đua đã làm tốt chức năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân viên – lao động. Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, công nhân viên – LĐ được các đơn vị trong khối đẩy mạnh nên đã thu được những kết quả tích cực.
Đặc biệt, các đơn vị trong khối đã tổ chức tốt các phong trào thi đua chung và theo đặc thù của từng ngành, nghề, đơn vị; tổ chức và thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, Luật Lao động và các chế độ, chính sách về tiền lương, Bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, quan hệ lao động nhằm nâng cao đời sống, thu nhập và phát triển cơ quan, đơn vị…
Lãnh đạo 11 CĐ khối ngành Trung ương đã thống nhất nội dung, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, như: Triển khai có hiệu quả Luật Thi đua – Khen thưởng cùng các quy định của Trung ương liên quan đến công tác này đến từng tổ chức công đoàn trực thuộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII.
Tiếp tục xây dựng và cụ thể hoá chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, chú trọng công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiến tiến trong đoàn viên CĐ…
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐLĐVN đánh giá cao kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm nay của khối, đồng thời cũng chỉ ra những định hướng cụ thể đối với khối CĐ ngành Trung ương. Theo đó, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị  6 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên LĐ thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào cách mạng, từ đó tạo ra khí thế thi đua rộng khắp trong toàn khối; làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp, chính đáng của người lao động; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới tổ chức công đoàn cơ sở ở những nơi có điều kiện…
Chủ tịch TLĐLĐVN lưu ý, đây là lực lượng nòng cốt, có tổ chức lớn mạnh với hơn 1 triệu đoàn viên là CNVCLĐ. Do vậy, đội ngũ cán bộ CĐ trong khối cần tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm, lấy đó làm minh chứng cụ thể, thuyết phục nhất nhằm thu hút NLĐ gia nhập tổ chức CĐ; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong từng thời kỳ, giai đoạn của CĐ phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác sơ kết và xây dựng các chuyên đề cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện…
Chủ tịch CĐ các đơn vị trong Khối ký kết giao ước Thi đua 6 tháng cuối năm 2018
Nhân dịp này, các đơn vị trong khối thi đua CĐ ngành Trung ương đã ký giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2018; tham quan cơ sở sản xuất điển hình về công tác chăm lo đời sống, môi trường làm việc đối với NLĐ tại Công ty Viglacera Hạ Long.
Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-TLĐ ngày 12/6/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp lại Cụm, Khối thi đua của Tổng Liên đoàn, theo đó Khối CĐN Trung ương và tương đương được sắp xếp lại gồm 11 đơn vị: Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Y Tế Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Công an nhân dân, Ban Công đoàn Quốc phòng.
Nguồn: Lao động và tư liệu tổng hợp