Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
CĐCVTN đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 03:21 ngày 13/06/2018
Những năm qua, phong trào thi đua trong CNVCLĐ luôn là một trong những hoạt động nổi bật được công đoàn các cấp trực thuộc CĐCTVN tổ chức, phát động và được đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm trong toàn Ngành.
Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, muốn yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, CNVCLĐ trong Ngành luôn xác định: Thi đua yêu nước không chỉ là đạt thành tích để được khen thưởng, mà còn là mục tiêu phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tồn tại, phát triển bền vững, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Đ/c Trịnh Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch CĐCTVN chúc mừng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng thuộc Bộ Công Thương nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Các phong trào thi đua trong toàn Ngành được triển khai thường xuyên, đồng loạt và kịp thời, như: Phong trào thi đua hưởng ứng kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm biệc nhà”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... Một số phong trào thi đua có tính cộng hưởng cao tại các đơn vị có hoạt động trải dài khắp các vùng miền đất nước như: Tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, ủng hộ nhân dân bị thiên tai, phong trào vì người nghèo… Các phong trào này được đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia và thu được các kết quả hết sức to lớn, quan trọng hơn; qua đó, góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm trong quản lý hành chính, trong sinh hoạt và tiêu dùng…
Việc phát động các phong trào thi đua được các đơn vị xác định rõ mục tiêu hướng tới và sự lồng ghép các phong trào sát với tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị trong các giai đoạn cụ thể. Nội dung các phong trào thi đua luôn được đổi mới, đa dạng, phong phú, thiết thực; hướng về cơ sở, đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp tạo được hiệu ứng tích cực cho xã hội.
Đ/c Trịnh Xuân Tuyên - Phó Chủ tịch CĐCTVN chúc mừng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng thuộc TLĐLĐVN nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Số lượng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao của CĐCTVN như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các hạng đã tăng cao hơn và đã chú trọng đến người lao động trực tiếp. 5 năm qua toàn Ngành đã có 109.525 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, làm lợi trên 1.400 tỷ đồng, số tiền thưởng cho các sáng kiến trên 60 tỷ đồng; có 315 đoàn viên và người lao động được tặng Bằng Lao động sáng tạo của TLĐLĐVN. Tỷ lệ công nhân lao động trực tiếp được tặng Bằng Lao động sáng tạo năm sau cao hơn năm trước. Nhiều CNLĐ ngành Công Thương đã được Thủ tướng Chính phủ và TLĐLĐVN tặng bằng khen. Hàng năm, CĐCTVN đã tuyên dương những gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới… 
Đạt được những thành tích trên là nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thi đua khen thưởng trong Ngành. Thời gian tới, CĐCTVN xác định cần nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng cần kịp thời hơn, dân chủ hơn, đúng đối tượng và đúng thành tích; đồng thời phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm động lực phát triển của các phong trào thi đua; chú trọng khen thưởng công nhân lao động trực tiếp để động viên họ trong lao động sản xuất. Đây vừa là nhiệm vụ, đồng thời cũng là động lực để lực lượng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng thuộc CĐCTVN tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kế thừa, xây dựng và phát triển phong trào thi đua trong lao động sản xuất trong toàn Ngành ngày càng sôi nổi, thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.
Lê Tâm