Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI
Cập nhật lúc 08:51 ngày 01/06/2018
Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII (viết tắt là dự thảo), Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy cho rằng dự thảo đã thể hiện tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao trong việc đánh giá kết quả đạt được cũng như xác định mục tiêu, phương hướng và giải pháp theo từng nhóm vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trước yêu cầu tình hình mới.
Đồng chí Trần Quang Huy đánh giá, dự thảo đã thể hiện toàn diện các kết quả đã đạt được trong hoạt động của tổ chức CĐ cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, dự thảo đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế là hoạt động CĐ phát triển chưa đồng bộ; chưa phát huy hiệu quả những thế mạnh của tổ chức để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.
Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phát biểu tham luận trong một Hội thảo mới đây của TLĐLĐVN
Trong dự thảo cũng đã xác định rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan của các hạn chế này, nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan là do tư duy của nhiều cán bộ CĐ chưa theo kịp sự phát triển của tổ chức; đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách thiếu về số lượng, một bộ phận yếu về năng lực; mô hình tổ chức, nội dung hoạt động CĐ chậm được đổi mới, còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm.
Dự thảo báo cáo cũng đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới theo hướng bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức CĐ, tình hình cụ thể cả nước, cũng như tình hình công nhân, CĐ để đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực.
Để góp phần hoàn thiện dự thảo, theo ông Trần Quang Huy, còn có một số nội dung nên được tiếp tục phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, cụ thể hơn.
Phần dự báo tình hình của dự thảo tuy đã nêu lên được những vấn đề về chính trị, kinh tế của quốc tế và trong nước trong thời gian tới, tuy nhiên, có thể bổ sung, đánh giá thêm những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động của CĐ. Tình hình mới sẽ đòi hỏi tổ chức CĐ Việt Nam phải có bước đổi mới mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CĐ, NLĐ và nâng cao vai trò của tổ chức CĐ.
Một nội dung nữa cũng cần được chú ý đó là sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp và tác động tới hoạt động của tổ chức CĐ. Với việc cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ tác động mạnh mẽ đến hoạt động của tổ chức CĐ tại các doanh nghiệp. Do đó, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018-2023 cần nhấn mạnh vào sự đổi mới, sự khác biệt so với nhiệm kỳ trước về giải pháp hoạt động, mô hình tổ chức, phương thức phát triển đoàn viên.
Về hoạt động đối ngoại của tổ chức CĐ, đề nghị bổ sung thêm về những lợi ích mà công tác đối ngoại mang lại, như nâng cao vị thế, tiếng nói của CĐ Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao kiến thức của cán bộ CĐ, NLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại nhân dân và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Đồng thời, cần xác định việc thực hiện công tác đối ngoại là nhiệm vụ của tất cả các cấp CĐ với tinh thần chủ động hội nhập quốc tế. 
Việt Lâm (Báo Lao động)