Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Công bố quyết định và ra mắt CĐ Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam
Cập nhật lúc 02:23 ngày 29/05/2018
Ngày 28/5/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Hiệp hội Công nghiệp Môi trường VN (VEIA) đã công bố quyết định thành lập và ra mắt CĐCS VEIA.
Tới dự có đồng chí Tạ Thị Vân Anh -  Phó Chủ tịch CĐCTVN, đồng chí Đỗ Hữu Hào - Chủ tịch VEIA cùng toàn thể CBCNV-LĐ của Hiệp hội.
Đồng chí Tạ Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch CĐCTVN trao Quyết định thành lập và công nhận BCH lâm thời CĐCS VEIA
Sau khi trao quyết định thành lập Công đoàn VEIA và công nhận BCH lâm thời gồm 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Duy Thái - Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch và đồng chí Tạ Thị Thu Thủy - Ủy viên BCH, phụ trách công tác kiểm tra, đồng chí Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch CĐCTVN đã phát biểu chúc mừng toàn thể đoàn viên công đoàn Hiệp hội, đồng thời chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho BCH Công đoàn VEIA trong nhiệm kỳ lâm thời cần đẩy mạnh hoạt động công đoàn cũng như hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực người lao động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, phong trào thi đua sôi nổi…
Thay mặt BCH CĐCS, đồng chí Nguyễn Duy Thái - Chủ tịch Công đoàn lâm thời VEIA hứa sẽ tăng cường đoàn kết nội bộ, củng cố tổ chức, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tăng cường sự phối hợp với các ban của CĐCTVN tổ chức đầy đủ các hoạt động phong trào cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao mang lại hiệu quả thiết thực, xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo Hiệp hội và tổ chức công đoàn cấp trên.
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, đoàn viên công đoàn Hiệp hội
Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập từ ngày 23/4/2011 chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Thương, đến nay tổ chức công đoàn Hiệp hội mới đủ điều kiện để thành lập CĐCS. Hiệp hội có vai trò là đầu mối kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức, chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới ngành công nghiệp môi trường như: Tổ chức, cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển; tuyên truyền và phản biện xã hội; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao vào ứng dụng công nghệ (thu gom, xử lý phế thải rắn, nước thải…); phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường và các hoạt động chế tạo thiết bị, cung cấp sản phẩm (hóa chất, hóa phẩm) và dịch vụ bảo vệ môi trường; tư vấn sử dụng hiệu quả tài nguyên trong sản xuất công nghiệp… 
Lê Hải