Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
CĐCTVN: Giúp đoàn viên phát huy sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp
Cập nhật lúc 08:09 ngày 13/04/2018
Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Công Thương VN (CĐCTVN) đã vận dụng sáng tạo và tổ chức nhiều phong trào thi đua mang tính ngành, nghề phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó nhận được sự hưởng ứng của CBCNV trong Ngành.
Nhiệm kỳ 2013 - 2018, toàn Ngành có hơn 109.525 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, làm lợi hơn 1.400 tỉ đồng; số tiền thưởng cho các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt trên 60 tỉ đồng; có 315 đoàn viên, người lao động được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo.
Hưởng ứng phong trào do công đoàn phát động
CĐ TCty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) là một trong những đơn vị trong CĐCTVN đã phát động các phong trào thi đua hiệu quả. Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch CĐ Habeco - cho biết, trong năm 2017, tổng số sáng kiến của CBCNV được áp dụng trong TCty là 68, với giá trị làm lợi gần 4,6 tỉ đồng; TCty đã thưởng cho các CBCNV có sáng kiến là hơn 320 triệu đồng.
Tại Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh (thuộc TCty Habeco), kỹ sư Đỗ Thanh Tùng là một “cây” sáng kiến. Riêng trong năm 2017, anh Tùng đã viết 2 phần mềm “Kết thúc triết bia” và “Kết nối hệ thống nước cấp và nước thải”. 2 sáng kiến trên đã làm lợi cho nhà máy hơn 1 tỉ đồng, giúp các đồng nghiệp giảm sức lao động. Anh đã được lãnh đạo và CĐ TCty Habeco thưởng 20 triệu đồng.
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy thăm Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh (thuộc TCty Habeco) và nghe giới thiệu về việc áp dụng các sáng kiến, sáng chế vào sản xuất tại dây chuyền mới hoàn hành.
Anh Tùng chia sẻ: “Trong quá trình công tác, tôi nhận thấy tổ chức CĐ hoạt động rất hiệu quả, nhất là trong các hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần cho đoàn viên; đại diện đoàn viên có ý kiến với lãnh đạo TCty để đem lại nhiều quyền lợi thiết thực hơn cho người lao động. Cụ thể, năm 2017, sau khi ghi nhận ý kiến của đoàn viên, CĐCS nhà máy đã có ý kiến với lãnh đạo về vấn đề tăng kinh phí bữa ăn ca, qua đó từ tháng 9.2017, bữa ăn ca của đoàn viên được tăng từ 22.000 đồng lên 30.000 đồng/suất. Với những hoạt động thiết thực vì đoàn viên, tôi rất tin tưởng và hưởng ứng những phong trào do CĐ phát động. Việc tôi tập trung, nghiên cứu để có những sáng kiến cũng là sự tri ân của tôi trước sự quan tâm của tổ chức CĐ và lãnh đạo đối với đoàn viên”.
Khen thưởng kịp thời
Ông Ngô Quế Lâm - Phó Tổng Giám đốc phụ trách, điều hành TCty Habeco - cho biết, nhiều CBCNV trong TCty đã phát huy sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi cho doanh nghiệp là bởi CĐ TCty đã trực tiếp hướng dẫn các tổ CĐ phát động phong trào thi đua cũng như tuyên truyền, giải thích với đoàn viên, NLĐ về lợi ích của các sáng kiến, sáng tạo. “Tại TCty, chúng tôi có Hội đồng xét duyệt sáng kiến, sáng tạo. Hằng tuần, hằng tháng, hằng quý, Hội đồng sẽ nghiên cứu các sáng kiến, sáng tạo của CBCNV. Sau đó, với những sáng kiến, sáng tạo có tính khả thi cao, CĐ và lãnh đạo sẽ có hình thức khen thưởng kịp thời bằng tài chính. Điều này sẽ giúp đoàn viên, NLĐ hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do CĐ và lãnh đạo Cty phát động. Bởi họ nhận ra rằng, sáng kiến của họ không những đem lại lợi ích cho DN mà còn nâng cao thu nhập của cá nhân” - ông Lâm chia sẻ.
Trong thời gian tới, các cấp CĐ trong Ngành sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ theo hướng thiết thực và hiệu quả, phù hợp với từng loại hình CĐCS, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát huy những nhân tố mới; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, phấn đấu tỉ lệ khen thưởng đối với lao động trực tiếp đạt từ 15% trở lên trong tổng số những người được khen thưởng.
Nguồn: Lao động