Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Quy định mới về tiền lương tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018
Cập nhật lúc 01:43 ngày 28/12/2017
Từ ngày 01/01/2018, bắt đầu áp dụng quy định mới về tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo Luật BHXH 2014.
Cụ thể, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm những khoản sau đây:
- Mức lương;
- Phụ cấp lương;
- Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động (đây là nội dung mới).
Quy định mới này đã được hướng dẫn chi tiết tại Điều 17 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc.
Lưu ý: Trường hợp tiền lương tháng theo quy định nêu trên cao hơn 20 lần mức lương cơ sở (26 triệu đồng) thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở (26 triệu đồng).
Ngoài nội dung nổi bật này thì Luật BHXH 2014 còn có nhiều quy định đáng chú ý khác, như là: Thay đổi cách tính lương hưu, bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, chế độ thai sản đối với lao động nam…