Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
CĐCTVN: Tổng kết công tác công đoàn khối các trường đào tạo năm học 2016-2017
Cập nhật lúc 10:41 ngày 22/10/2017
Tăng cường hoạt động xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp công nhân viên chức là một trong 08 phương hướng, nhiệm vụ công tác của Công đoàn Công Thương Việt Nam trong năm học 2016 – 2017.
Phó Chủ tịch Tổng LĐ LĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Việt Nam cho 06 tập thể
Hội nghị “Tổng kết công tác Công đoàn Khối trường năm học 2016 – 2017”, được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 21/10, có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Ủy viên Đảng - Đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐ LĐ VN). Về phía Công Đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) có ông Lý Quốc Hùng – Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCTVN cùng với 03 Phó Chủ tịch CĐCTVN tham dự. Hội nghị cũng rất vui mừng có sự hiện điện của đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo các tổ chức Công đoàn Công thương (CĐCT) các khối trường, các Tập đoàn, Tổng công ty, các cơ sở đào tạo giáo dục thuộc Bộ Công Thương.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch CĐCTVN ông Lý Quốc Hùng đã đánh giá cao vai trò của các tổ chức công đoàn (CĐ) khối trường học thuộc CĐCTVN trong 01 năm qua, CĐ khối trường thuộc Bộ đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, nhiều hoạt động tích cực đã diển ra sôi nổi, cùng nhau đoàn kết, khắc phục những khó khăn, cụ thể như trong công tác tuyển sinh, công tác chuyên môn, từng bước duy trì sự ổn định và phát triển để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Thông qua hội nghị này, CĐCTVN rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của các tổ chức CĐ khối trường, nhằm hướng đến cùng nhau tìm ra những biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn, để hoạt động CĐ của các khối trường ngày càng vững mạnh, cùng với hoạt động chuyên môn, góp phần cùng với CĐCTVN hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong công tác dạy và học đã được Bộ Công Thương giao cho.
Báo cáo tại hội nghị, về tổng kết hoạt động CĐ khối trường năm học 2016 – 2017, Phó Chủ tịch CĐCTVN Trịnh Xuân Tuyên cho biết, năm học 2016 – 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành TW khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương cũng tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.
Hệ thống các trường thuộc Bộ Công Thương hiện tại có 48 trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), cao đẳng nghề (CĐN), trung cấp (TC), trung cấp nghề (TCN) và 01 cơ sở đào tạo, bổi dưỡng cán bộ. Trong đó, trực thuộc Bộ có 35 trường bao gồm 09 trường đại học. Trực thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty có 13 trường và cơ sở đào tạo. Hiện có 05 trường ĐH trực thuộc Bộ đang thực hiện tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017. Hệ thống CĐ Trường trực thuộc CĐCTVN gồm 30 trường, trong đó, trực thuộc CĐCTVN là 27 trường, trực thuộc các Tập đoàn và Tổng Công ty là 03 trường.
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác CĐ Khối trường năm học 2016 – 2017
Năm học 2016 – 2017, trong công tác tuyển sinh của các trường tuy đã có nhiều cố gắng, song vẫn gặp nhiều khó khăn, các hệ CĐ, CĐN, TCN, có tỷ lệ tuyển sinh so với chỉ tiêu được giao và quy mô giảm khá nhiều so với năm học trước. Tính đến tháng 6/2017, tổng quy mô ở tất cả các hệ đào tạo của các trường là 203.317 học sinh - sinh viên (HSSV) (không tính sơ cấp và đào tạo nghề thường xuyên), giảm 23% so với năm học 2015 – 2016. Nhìn chung quy mô đào tạo các hệ đều có xu hướng giảm. Đây là xu thế chung của toàn xã hội, yêu cầu cấp thiết hiện nay, là các Trường phải nâng cao chất lượng đào tạo, công tác tuyên truyền về tuyển sinh và kết nối việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
Về tình hình thu nhập, lao động, việc làm của giáo viên (GV), công nhân viên (CNV), thu nhập bình quân của cán bộ(CB), GV, người lao động (NLĐ) khối các trường đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Tại một số trường, ngoài chế độ lương cứng hàng tháng theo quy định, CB, GV, NLĐ còn được hưởng lương kỳ 2 trên cơ sở năng suất lao động theo quy định chung của nhà trường. Việc thực hiện các chế độ việc làm, tiền lương thu nhập, nhà ở, điều kiện làm việc của nhà giáo (NG), NLĐ về cơ bản được đảm bảo. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NG, NLĐ tại các đơn vị về cơ bản phù hợp và đã có tác dụng động viên đội ngũ tích cực trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn. Tư tưởng CB, GV, NLĐ, đoàn viên, NG các trường luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển của đất nước, yên tâm công tác và cống hiến.
Trong thời gian qua, CĐCTVN thường xuyên chỉ đạo CĐ các Trường vận động CB, GV đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn. Theo đó, CĐ các trường đã phối hợp với chuyên môn tăng cường truyên truyền, động viên GV khắc phục khó khăn, nân cao phẩm chất đạo đức NG, tích cực tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, CĐCTVN thường xuyên chỉ đạo CĐ các trường đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống tinh thần cho CB, GV, NLĐ thông qua các hình thức tổ chức tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bóng bàn…
Nhìn chung, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động CĐ năm học qua đã có nhiều đổi mới, từng bước tiếp cận với phương thức hoạt động phù hợp với nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Năm học 2016 – 2017 kết quả hoạt động CĐ khối các trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, CĐ chủ động phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường đổi mới cách thức tổ chức hoạt động cho phù hợp với quá trình đổi mới của Ngành.
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác CĐ năm 2017 – 2018 của CĐCTVN: Cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CB, GV,CNV đẩy mạnh thi đua “ Dạy tốt – Học tốt – Phục vụ tốt; Tăng cường hoạt động xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNVC; Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, tham gia quản lý, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; Nâng cao hoạt động Ủy ban kiểm tra CĐ; Tăng cường hoạt động tài chính CĐ; Đẩy mạnh công tác nữ công; Tiếp tục tiến hành tổ chức Đại hội CĐ các cấp.
Chia sẻ tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của CĐCTVN, chúng ta đã tổ chức được chương trình riêng về hoạt động CĐ khối ngành, để có cơ hội bám sát tình hình cụ thể của từng hoạt động mỗi khối trường thuộc CĐCTVN quản lý, một mặt nắm được những hoạt động công tác chuyên môn, công tác CĐ của từng khối trường, bên cạnh đó, CĐCTVN sẽ phát hiện nhiều nhân tố tích cực để kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm động viên khích lệ các cá nhân, đồng thời CĐCTVN cũng tìm ra những hoạt động chưa hiệu quả để nhanh chóng uốn nắn, chấn chỉnh lại cho tốt hơn. Xem qua báo cáo của CĐCTVN Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã biểu dương những thành tích hoạt động của các khối trường, trong đó đặc biệt là hoạt động của Chủ tịch CĐ các trường luôn thường xuyên bám sát các sinh hoạt, đời sống của từng GV, CNVC, NLĐ, để hiểu được những tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, hỗ trợ từ tinh thần đến vật chất, để các GV, NLĐ, luôn an tâm công tác tại đơn vị.
Qua báo cáo tổng kết về hoạt động CĐ các khối trường và 08 phương hướng, nhiệm vụ công tác CĐ năm học 2017 – 2018 của CĐCTVN, bà Hồng cho rằng đây là một sự nỗ lực rất lớn từ lãnh đạo CĐCTVN đến Chủ tịch CĐ cơ sở ở các khối trường, đã thể hiện rõ CĐ các cấp đã bám sát các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, cụ thể như Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, bên cạnh đó CĐCTVN và các cấp CĐ cơ sở đã bám sát Chỉ thị liên tịch của Bộ Công Thương và CĐCTVN ban hành về tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra, để tổ chức triển khai hiệu có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và các phong trào phát huy sáng kiến, tiết kiệm trong quản lý, trong công tác nghiệp vụ đã được CĐ các cấp phát huy mang lại kết quả tốt đẹp, tất cả sự nỗ lực của CĐ toàn ngành CT, đã đem lại những kết quả rất tốt đẹp cần được nhân rộng và giữ gìn, tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc sinh động chung cho toàn ngành Công Thương Việt Nam.
Tại hội nghị Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng nhất trí với 08 nhiệm vụ trọng tâm mà CĐCTVN đã đề ra, nhân hội nghị này, bà Hồng đề nghị Ban Chấp hành CĐCTVN tiếp tục quan tâm chỉ đạo Ban Chấp hành CĐ ngành và Ban Chấp hành CĐ các trường cùng đồng hành nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ tại phiên họp Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và phương hướng hoạt động năm 2017 – 2018 khối cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Bộ Công Thương, bên cạnh đó CĐCTVN cần quan tâm hơn nữa để tìm ra những giải pháp để khắc phục nhũng khó khăn từ công tác chuyên môn, công tác tuyển sinh, đến công tác quy chế dân chủ. Bên cạnh đó CĐCTVN cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các cuộc vận động trong ngành, cuộc vận động này đặc thù là ngành giáo dục nó liên quan đến quan điểm “Dân Chủ - Kỹ Cương – Tình Thương – Trách Nhiệm”, do đó, mỗi thầy giáo, cô giáo là mỗi tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng một ngôi trường thân thiện, xây dựng mỗi học sinh tích cực học tập.
Trong khuôn khổ của hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2016 - 2017, cụ thể:
Quyết định thứ nhất; Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể là: Công đoàn Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch; Công đoàn Trường Cao đẳng và xây dựng, đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ tổ quốc.
Quyết định thứ 2; Tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho 06 tập thể là tổ chức CĐ các trường thuộc Bộ Công Thương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm học 2016 – 2017.
Quyết định thứ 3; Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cho 10 tập thể và 26 cá nhân là tổ chức CĐ các trường thuộc Bộ Công Thương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm học 2016 – 2017.
Quyết định thứ 4; Tặng Cờ thi đua xuất sắc của CĐCTVN cho 16 tập thể là tổ chức CĐ các trường thuộc Bộ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm học 2016 – 2017.
Quyết định thứ 5: Tặng Bằng khen của CĐCTVN cho 99 tập thể và 261 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm học 2016 – 2017.

Một số hình ảnh
 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị của CĐCTVN
Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐCTVN phát biểu tại hội nghị
Ông Trịnh Xuân Tuyên – Phó Chủ tịch CĐCTVN báo cáo Tổng kết công tác CĐ khối Trường năm học 2016 – 2017
Phó Chủ tịch Tổng LĐ LĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể tổ chức CĐ Trường
Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐCTVN trao Cờ thi đua xuất sắc của CĐCTVN cho các tập thể 
Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐCTVN trao Bằng khen của CĐCTVN cho các tập thể 
Bà Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch CĐCTVN trao Cờ thi đua xuất sắc của CĐCTVN cho các tập thể 
Ông Trịnh Xuân Tuyên – Phó Chủ tịch CĐCTVN trao Bằng khen của CĐCTVN cho các tập thể 
Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch CĐCTVN trao Bằng khen của CĐCTVN cho các tập thể
Hồng Lực (Nguồn TCCT)