Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Giải pháp xóa bỏ các hình thức lao động bấp bênh
Cập nhật lúc 02:01 ngày 07/10/2017
Nhân ngày Thế giới vì Việc làm bền vững (07/10), CĐ Công nghiệp Toàn cầu kêu gọi toàn thể các công đoàn thành viên tích cực tham gia các hoạt động nhằm xóa bỏ các hình thức lao động bấp bênh.
Việc làm tạm thời với các hình thức công việc bấp bênh đang là một hiện tượng gây quan ngại cho các tổ chức công đoàn. Vậy chúng ta có thể làm gì để giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ các hình thức việc làm bấp bênh? Tùy thuộc điều kiện thực tế, mỗi công đoàn có thể lựa chọn một hay nhiều giải pháp đã được thử nghiệm như sau:
Thứ nhất là cần thúc đẩy việc làm thường xuyên, dài hạn để đảm bảo quan hệ lao động lâu dài, hài hòa, vận hành tốt.
Thứ hai là tuyên truyền, vận động, tập hợp lao động tạm thời, hướng tới việc kết nạp đoàn viên mới. Giải pháp thứ hai liên quan chặt chẽ đến chiến lược phát triển đoàn viên và sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động này.
Thứ ba là tăng  cường đoàn kết giữa lao động thường xuyên và lao động tạm thời.
Thứ tư là thúc đẩy tạo cơ hội chuyển đổi hình thức lao động tạm thời thành lao động thường xuyên.
Thứ năm là sử dụng TƯLDTT (kết hợp với các Thỏa thuận khung toàn cầu đối với các công ty đa quốc gia) để đảm bảo quyền lợi cho lao động tạm thời, đảm bảo họ được trả công và có điều kiện lao động xứng đáng.
Thứ sáu là áp dụng pháp luật lao động đồng thời nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật.
Phan Xuân