Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Đại hội Công đoàn Cục Điều tiết điện lực nhiệm kỳ 2017 - 2022
Cập nhật lúc 04:14 ngày 05/10/2017
Ngày 05/10/2017, Công đoàn Cục Điều tiết điện lực đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐCTVN, đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng.
Với tổng số 71 đoàn viên, 5 năm qua, Công đoàn Cục đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần vào thành tích chung của toàn Cục. Công đoàn Cục đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CBCC; tham gia bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên công đoàn trong các đợt xét nâng bậc lương hàng năm, nâng lương trước thời hạn đảm bảo đúng chế độ, chính sách... Các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cho đoàn viên được chú trọng thể hiện qua các hoạt động văn thể, giải tennis, bóng bàn, bóng đá nội bộ... góp phần động viên tinh thần cán bộ trong đơn vị hăng say, phấn khởi làm việc, đoàn kết, gắn bó với đơn vị. Nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên được thực hiện với nhiều hình thức phong phú qua các buổi sinh hoạt tại các tổ công đoàn.
Nhìn chung, hoạt động công đoàn trong 05 năm qua đã đạt được nhiều thành tích, hàng năm 100% đoàn viên được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn Cục đã chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các chỉ thị, nghị quyết Đảng, công đoàn cấp trên đều được tổ chức phổ biến đến các Tổ công đoàn trực thuộc và cán bộ đoàn viên; chế độ sinh hoạt công đoàn được duy trì; nội dung và phương thức hoạt động từng bước được đổi mới.
Đại hội Công đoàn Cục đã bầu 07 đồng chí tham gia vào BCH Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Một số hình ảnh