Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
CĐ ngành Công Thương Quảng Bình: Kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo Đại hội CĐCS
Cập nhật lúc 11:03 ngày 03/10/2017
Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình vừa chỉ đạo Đại hội của 2 CĐCS Cty CP Xuất Nhập khẩu Quảng Bình và Cty CP Thương mại miền núi và Công nghiệp Quảng Bình.
Thực tế triển khai cho thấy, những khó khăn, biến động của nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tổ chức công đoàn cũng như đời sống của cán bộ và người lao động. Phát huy chức năng, nhiệm vụ, của mình, tổ chức công đoàn đã phát động nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực cùng với lãnh đạo doanh nghiệp ổn định đời sống; thu nhập của người lao động được tăng lên đáng kể; tình hình thu nhập và công tác chăm lo đời sống của người lao động luôn được lãnh đạo và công đoàn đơn vị quan tâm thực hiện.

Đối với CĐCS Cty CP Xuất Nhập khẩu Quảng Bình, thu nhập bình quân cho NLĐ đạt trên 8.000.000 đồng/tháng. Công ty không để xảy ra tình trạng chậm lương, nợ lương. Trong nhiệm kỳ năm 2013 - 2017, doanh thu Công ty đạt 355,046 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 32,274 tỷ đồng; chi cổ tức cho cổ động đạt 10% năm. Phấn khởi với những kết quả đạt được do công sức đóng góp của người lao động, tại Đại hội, Ban Tổng giám đốc đã quyết định thưởng mỗi đoàn viên, người lao động một tháng lương và cho nhận ngay.
Đối với Công ty CP Thương mại miền Núi và Công nghiệp Quảng Bình, thời gian qua, mặc dù Công ty đã trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn, song lãnh đạo doanh nghiệp đã kịp thời cơ cấu lại vốn, sắp xếp lại lao động, chỉnh đốn lại việc sản xuất, kinh doanh nên từ năm 2016 trở lại đây việc sản xuất, kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định.
Qua chỉ đạo một số CĐCS doanh nghiệp tổ chức Đại hội, cho thấy: Sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy (nếu có) và sự phối hợp của chuyên môn là yếu tố cơ bản, là điều kiện tiên quyết để xây dựng tổ chức công đoàn Công ty vững mạnh. Công đoàn cơ sở cần thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, xây dựng phong trào từ tổ, bộ phận, có kế hoạch chỉ đạo trọng điểm, xây dựng nhân điển hình tiên tiến; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng; luôn quan tâm đến lợi ích tập thể và cá nhân để khuyến khích mọi người ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty. CNVCLĐ tích cực đồng hành, chia sẻ cùng lãnh đạo Công ty để duy trì và phát triển Công ty bền vững, hài hòa giữa lợi ích của Công ty và lợi ích của người lao động, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Công ty, động viên CNVCLĐ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra.
Phan Mạnh Hùng