Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
CĐ Cty CP Giầy Yên Viên tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022
Cập nhật lúc 10:54 ngày 01/10/2017
Ngày 28/9/2017, Công đoàn Công ty CP Giầy Yên Viên đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
    
Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Trịnh Xuân Tuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2022 với các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tham luận nhằm tập trung trí tuệ, đổi mới cách thức điều hành nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty; phối hợp với chuyên môn chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đảm bảo đời sống việc làm và thu nhập của người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa, bền vững, đoàn kết, thống nhất giữa Công đoàn và chuyên môn.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Trịnh Xuân Tuyên đã ghi nhận kết quả hoạt động của Công đoàn Công ty CP Giầy Yên Viên trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cho rằng, trong thời gian tới để thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần tiếp tục gắn kết với người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chế độ chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với người lao động; hy vọng phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, rút bài học kinh nghiệm thực tiễn, khắc phục khó khăn, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công đoàn cấp trên, sự hỗ trợ của chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đại hội Công đoàn Công ty CP Giầy Yên Viên đã bầu 03 đồng chí tham gia vào BCH Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Lê Long