Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
CĐ Báo Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Cập nhật lúc 10:45 ngày 01/10/2017
Ngày 28/9, CĐ Báo Công Thương đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022), nhằm đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn của nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới và bầu Ban Chấp hành khóa mới.
 
Đại hội Công đoàn Báo Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2022
Tại Đại hội, đ/c Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch Công đoàn Báo Công Thương (nhiệm kỳ 2012 – 2017) cho biết: Năm 2013, việc sáp nhập Báo Đối ngoại Việt Nam vào Báo Công Thương là một biến động lớn đối với người lao động của Báo Công Thương. Do sắp xếp lại tổ chức, vị trí việc làm nên việc động viên, ổn định về tư tưởng cho người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với công đoàn. Số lượng đoàn viên công đoàn của Báo Công Thương sau sáp nhập lên đến hơn 200 người tại khu vực văn phòng và một số văn phòng đại diện tại các tỉnh. Thời điểm hiện tại, số đoàn viên công đoàn của Báo là 125 người, trong đó lao động nữ là 87 người (chiếm 70%). Dù có nhiều khó khăn, nhưng Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Báo Công Thương luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động nghiên cứu nội dung văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên để tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.
BCH Công đoàn Báo Công Thương đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Tòa soạn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và NLĐ. Theo đó, NLĐ trực tiếp tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với lãnh đạo tòa soạn về các quy chế hoạt động, quy chế tài chính và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động tuyên truyền và khai thác dịch vụ của cơ quan.
Các chế độ, chính sách đối với NLĐ đều được chú trọng: 100% lao động đều được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo luật định, NLĐ được phổ biến đầy đủ các quy chế về tiền lương, khen thưởng, có việc làm thường xuyên, ổn định và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; được cơ quan mua bảo hiểm kết hợp con người phòng rủi ro trong công việc, sinh hoạt; đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân của người lao động luôn ổn định, năm sau cao hơn năm trước...
Bên cạnh đó, hoạt động nữ công được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn đặc biệt quan tâm. Nhận thức được một cách sâu sắc vai trò quan trọng của chị em phụ nữ trong công tác xã hội cũng như trong xây dựng tổ ấm gia đình, lãnh đạo tòa soạn và BCH Công đoàn luôn tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để chị em phát huy hết khả năng và trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung. Với đặc điểm lực lượng lao động nữ của Báo Công Thương chiếm trên 70%, do vậy việc phát huy và tranh thủ nguồn lực từ chị em cũng như tạo điều kiện để cán bộ nữ phát triển luôn được đặt ra là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy, Ban biên tập và Công đoàn luôn quan tâm, tạo điều kiện để chị em lao động, học tập và phấn đấu. Con số trên 70% lãnh đạo chủ chốt của cơ quan là cán bộ nữ đã khẳng định được điều này.
Đ/c Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - phát biểu chỉ đạo đại hội
Đánh giá những kết quả mà Công đoàn Báo Công Thương đã làm được trong nhiệm kỳ qua, đ/c Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) - chia sẻ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, vượt qua những khó khăn do sát nhập, thay đổi mô hình tổ chức, Công đoàn Báo Công Thương đã chủ động nắm bắt, động viên kịp thời ổn định tư tưởng NLĐ, tích cực tham gia quản lý, sắp xếp vị trí việc làm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Chăm lo đời sống và từng bước nâng cao thu nhập NLĐ. Đáng chú ý, công tác nữ công rất được quan tâm và đã vận động được nhiều chị em phấn đấu học tập để có kết quả trên 70% lãnh đạo chủ chốt là nữ. Bên cạnh đó, Báo Công Thương cũng đã tích cực cùng CĐCTVN và các công đoàn trong cùng Bộ Công Thương thực hiện tốt công tác tuyên truyền với hàng trăm tin bài tuyên truyền kịp thời về hoạt động công đoàn của Ngành.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới và để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ CNVCNLĐ của Báo cũng như Ngành trong hoạt động công đoàn, thời gian tới, BCH Công đoàn Báo cần xác định tập trung chăm lo gắn kết đoàn viên ổn định việc làm và thu nhập NLĐ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các kiến thức chính sách pháp luật mới; tiếp tục đồng hành cùng ban lãnh đạo tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra vì sự phát triển chung của tòa soạn. Đặc biệt, BCH công đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa tình hình hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ cũng như thách thức của công đoàn trong từng giai đoạn, từ đó đổi mới nội dung và tổ chức hoạt động sao cho thiết thực với đoàn viên NLĐ.
Đ/c Nguyễn Hữu Quý - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Công Thương
Đồng chí Nguyễn Hữu Quý - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Công Thương - phát biểu, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, BCH khóa mới sẽ là lực lượng đồng hành cùng trong việc xây dựng và thực hiện các Nghị quyết; tập trung vào những hoạt động thiết thực cụ thể thực hiện tốt các chương trình chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, dân chủ, thiết thực”, đồng chí Nguyễn Hữu Quý hy vọng Công đoàn Báo Công Thương sẽ luôn phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức, xây dựng và vận động NLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.
Đại hội  đã bầu ra 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Báo Công Thương nhiệm kỳ 2017 -2022./.
Lê Hải