Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
"Người tái cơ cấu" cùng Thép miền Nam
Cập nhật lúc 10:54 ngày 15/09/2017
Anh Nguyễn Đình Trung, Nhân viên Tổ Bảo trì sửa chữa phục hồi Phân xưởng Cơ điện Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL rất tâm huyết với thành quả của việc tái cơ cấu của Công ty anh. 
Hãy cùng tìm hiểu quan điểm của anh như thế nào trong chuyên mục Người Công Thương.
Nguồn TCCT