Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn
Cập nhật lúc 09:23 ngày 29/03/2017

Đó là một trong những mục đích của việc ký kết, thực hiện giao ước thi đua năm 2017 của khối 6 Công đoàn ngành Trung ương, gồm CĐ Thông tin và truyền thông VN, CĐ Ngân hàng VN, CĐ Xây dựng VN, CĐ Công Thương VN, CĐ NNPTNTVN, CĐ GTVTVN diễn ra sáng 28.3, tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng dự và phát biểu chỉ đạo.


Đại diện 6 CĐ ngành Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Nội dung giao ước thi đua tập trung: Triển khai thực hiện hiệu quả Luật thi đua, khen thưởng; tuyên truyền triển khai Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng, đảm bảo khen đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thời gian quy định, đặc biệt chú trọng vào các tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; Các Công đoàn trong Khối tổ chức tốt Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt có hiệu quả Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội Công đoàn các Ngành đề ra.

Nội dung và phương pháp hoạt động chú trọng tính đổi mới, sáng tạo, đảm bảo đem lại hiệu quả, thiết thực trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh; Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” v.v... phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Đăng ký công trình, sản phẩm tiêu biểu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất và quản lý điều hành. Cụ thể hóa phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 gắn kết với việc thực hiện chương trình “Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020; Vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý cán bộ công chức, lề lối làm việc, cải cách hành chính; xây dựng môi trường làm việc công sở văn minh, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất; các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt trong sạch, vững mạnh; Cụ thể hóa chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, chú trọng phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tổ chức, triển khai hiệu quả Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2017; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực; xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại lễ ký giao ước thi đua sáng 28/3.

Năm 2017, CĐ Thông tin và truyền thông làm trưởng khối. Các nội dung giao ước thi đua nói trên được xây dựng, thực hiện nhằm tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn trong Khối thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng LĐLĐVN; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Ban cán sự Đảng Bộ chủ quản, các quy định của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh; Đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐVN phát động trong hệ thống Khối công đoàn ngành Trung ương. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh; Tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc, xây dựng môi trường làm việc văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối.

Phát biểu tại lễ ký giao ước thi đua, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao công tác tổ chức ký kết cũng như nội dung giao ước thi đua; đặc biệt là các nội dung thi đua giữa 6 CĐ ngành TƯ đã bám sát mục tiêu, định hướng của TLĐ và những nhiệm vụ trọng tâm của CĐVN. Trong đó có thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên CĐ; tổ chức ĐH CĐ các cấp… Phó Chủ tịch đề nghị bổ sung việc triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết chung sức xây dưng nông thôn mới và đô thi thông minh; tổ chức các hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7).

Theo Báo Lao động