Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
CĐ Công Thương VN: Đề cao mục tiêu an toàn lao động
Cập nhật lúc 09:19 ngày 20/02/2017

Là ngành lao động đặc thù, có nhiều công việc liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng con người, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được công đoàn các cấp trong ngành Công Thương đặt lên hàng đầu.

 

Xưởng sản xuất Công ty Cổ phần Giấy Bãi Bằng

Trong năm qua, ngoài việc ban hành các văn bản hướng dẫn bảo đảm ATVSLĐ, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ…, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) còn phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Trung tâm Y tế Môi trường lao động Công Thương tổ chức kiểm tra về công tác ATVSLĐ tại một số cơ sở đặc trưng cho các loại hình sản xuất, kinh doanh …

Báo cáo của CĐCTVN năm 2016 cho thấy, các công đoàn tổng công ty đã tổ chức kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra 210 lượt tại một số cơ sở trực thuộc về ATVSLĐ; công đoàn các cơ sở trực thuộc tổ chức kiểm tra 92 lượt tại một số bộ phận, đơn vị. Công tác kiểm tra tập trung vào việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách về ATVSLĐ, ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động của người lao động, chương trình hoạt động về ATVSLĐ của các cấp công đoàn… Qua kiểm tra, đã phát hiện và bổ sung nhiều vấn đề trong quản lý ATVSLĐ, hoạt động công đoàn tại cơ sở, nhiều cơ sở đã quan tâm thực hiện ngay các kết luận của đoàn kiểm tra.

Nhìn chung các đơn vị cơ bản đã thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Tuy nhiên, còn một số đơn vị thiếu hồ sơ, sổ sách hoạt động này; một số cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ chưa đúng quy định; trang bị phòng hộ cá nhân không đúng quy định hiện hành, chưa phân định trách nhiệm trong Hội đồng Bảo hộ lao động và Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; điều kiện làm việc của người lao động vẫn còn tồn tại các yếu tố nguy hiểm, còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn lao động…

Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm CĐCTVN đặt ra trong năm 2017 là chú trọng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đồng thời bảo đảm mục tiêu ATVSLĐ… Theo đó, các cấp công đoàn cần tăng cường chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và đẩy mạnh tham gia kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng các quy định về ATVSLĐ, phát động phong trào “Tuần lễ ATVSLĐ” trong toàn ngành Công Thương, coi ATVSLĐ là mục tiêu quan trọng trong nhiệm vụ của chuyên môn và công đoàn…

Năm 2016, đã có 98% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tích cực giải quyết các chế độ điều trị phục hồi sức khỏe cho công nhân bị suy giảm sức khỏe, bị bệnh nghề nghiệp. Người lao động được cấp phát đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động…

Thanh Tâm (Báo CT)