Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Hội thảo Phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và ATVSLĐ trong ngành Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông
Cập nhật lúc 08:44 ngày 05/08/2016

Ngày 04/8/2016, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) phối hợp với Công đoàn Công nghiệp toàn cầu (IndustriALL), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo Phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và an toàn vệ sinh lao động trong ngành Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông.


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch CĐCTVN Lý Quốc Hùng nhấn mạnh, hiện nay, ngành Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông phát triển nhanh và trở thành ngành có vai trò quan trọng tại Việt Nam. Do đó, việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, thương lượng tập thể và an toàn vệ sinh lao động trong ngành Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Chủ tịch CĐCTVN hy vọng, những nội dung bổ ích thảo luận tại Hội thảo, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Công đoàn Công nghiệp toàn cầu và các đại diện đến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐCTVN, Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên… sẽ giúp các đại biểu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, thương lượng tập thể và an toàn vệ sinh lao động trong ngành điện, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam.

Nâng cao năng lực của đội ngũ các bộ công đoàn

Báo cáo về tình hình phát triển đoàn viên CĐCTVN, ông Hồ Phi Giao, Trưởng Ban tổ chức CĐCTVN cho biết, với sự cố gắng của các cấp công đoàn, bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển thêm 6.865 đoàn viên, thành lập được 11 công đoàn cơ sở, tỷ lệ đoàn viên công đoàn đạt 93,7% trên tổng số lao động.

Nhìn chung, các đơn vị cơ sở luôn xác định công tác phát triển đoàn viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mình, nên đã xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra những giải pháp thực hiện của cả nhiệm kỳ. Việc đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn tại các đơn vị thu hút người lao động tham gia công đoàn. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện được cụ thể hóa bằng nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu thực hiện hàng năm và cả giai đoạn. Nhiều đơn vị đã chủ động trích kinh phí hàng năm cho công tác tuyên tuyền phát triển đoàn viên, hỗ trợ cho CĐCS mới được thành lập.

Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và khu vực đã và đang tạo nên những thách thức mới cho hoạt động của tổ chức công đoàn, đòi hỏi hoạt động công đoàn phải đổi mới về nội dung và vận dụng sáng tạo trong việc thực hiện các chức năng của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Vì vậy, phải nhanh chóng phát triển tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đi đôi với đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động và đặc biệt là nâng cao năng lực của đội ngũ các bộ công đoàn là vấn đề sống còn của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và CĐCTVN nói riêng.


Do đó, trong thời gian tới CĐCTN sẽ tập trung hoàn thành những nội dung sau: một là, tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Hai là, tiếp tục chỉ đạo các hoạt động, nhất là hoạt động phát triển đoàn viên theo tinh thần “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”. Ba là, quan tâm xây dựng và đổi mới đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 – 2020”. Bốn là, xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách về tác động của hội nhập quốc tế đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Năm là, nghiên cứu, chỉ đạo một số đơn vị như: Hóa chất, Máy động lực, Thuốc lá, Bia rượu… phát triển đoàn viên trong khối đại lý, thị trường. Sáu là, nghiên cứu mô hình tổ chức đoàn viên trong khu vực phi kết cấu.

Tăng cường các chính sách việc làm


Trưởng Ban Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông IndustriAll Kan Matsuzaki đã trình bày tại Hội thảo xu hướng toàn cầu và các hoạt động ngành Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông của một số nước trên thế giới. Ông Kan Matsuzaki khẳng định, hơn 60% tổng số lao động trên toàn cầu thiếu hợp đồng lao động dưới mọi hình thức. Thành viên đến từ IndustriAll cũng nhấn mạnh, thất nghiệp toàn cầu dự đoán sẽ tăng trong năm 2016, 2017. Do đó, IndustriAll đang quan tâm làm thế nào để công đoàn có thể tham gia với các nhà hoạch định chính sách nhằm tập trung hơn vào tăng cường các chính sách việc làm và giải quyết những bất bình đẳng quá lớn.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Ninh đã trình bày tham luận với nội dung “Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn các KCN Bắc Ninh”.

Cụ thể, Bắc Ninh là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh và toàn diện (tính đến 20/5/2016 có 15 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).Theo ông Nguyễn Thế Quyết, để vận động các doanh nghiệp FDI phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh đã tham mưu với Đảng ủy BQL các KCN phối hợp với chuyên môn tổ chức khảo sát xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động thành lập CĐCS khối FDI. Trong 3 năm, công đoàn các KCN thành lập 173 CĐCS, kết nạp 24.222 đoàn viên. Tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ra đời đi vào hoạt động ổn định, có nề nếp, thiết thực hiệu quả có ảnh hưởng tốt với chủ doanh ngiệp và công nhân lao động góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự khóa Tập huấn về thương lượng Thỏa ước lao động tập thể, nâng cao nhận thức về An toàn vệ sinh lao động.

Nguồn Cổng TTĐT Bộ Công Thương